סקר דעת קהל: עמדות הישראלים לגבי הסגר על רצועת עזה

יוני 2008

· הסקר הוזמן על-ידי "גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע" ו"רופאים לזכויות אדם"

· הסקר פותח ונותח על-ידי דליה שיינדלין

· הנתונים נאספו על ידי מכון "מאגר מוחות" בין התאריכים 1-11.6.2008

· מדגם של 600 משתתפים (מדגם מייצג, אוכלוסיה ישראלית יהודית); סטיית תקן: 4.5%-/+

סיכום הממצאים:


1. לאחר שנה של סגר כמעט מוחלט על רצועת עזה, הישראלים חשים שמצבה הבטחוני של ישראל התדרדר ושהחמאס התחזק.

· קונצנזוס גורף – 83% מהנשאלים – אומרים שהחמאס התחזק, ורוב מוחלט וברור של 62% אומרים שהחמאס התחזק מאוד במהלך השנה האחרונה.
· ישנו קונצנזוס מוחלט על כך שמצבה הביטחוני של ישראל התדרדר במהלך השנה האחרונה. יותר משני שלישים (68%) טוענים כי הביטחון התדרדר (יותר מכפול מ23% שטוענים כי המצב הביטחוני השתפר); 85% אומרים כי המצב הביטחוני בשדרות ובישובי הדרום הורע, בעוד שרק 7% אומרים כי הוא השתפר.

2. מדיניות הסגר נכשלה פוליטית; יש לה השפעה שלילית על הפלסטינים בעזה והיא דוחפת אותם לקיצוניות; היא פוגעת במעמדה של ישראל בעולם.

· 63% מהציבור אומרים שהסגר הוטל בשל סיבות פוליטיות (ורק 32% מדברים על סיבות ביטחוניות). עם זאת, לאחר שנה, 78% מהציבור חושבים שיש סיכוי קלוש ביותר, שהמדיניות הזו תגרום לתושבי עזה להפיל את החמאס.
· קונצנזוס של 79% מאמינים כי התוצאה המרכזית של הסגר היא השפעה על חייהם של האנשים הפשוטים, עד כדי הפיכתם לקשים מנשוא, וכי הסגר לא ישפיע על מעמדו של החמאס. 60% מאמינים שהתסכול הנובע מכך ידחוף אנשים לזרועות האסלאם הקיצוני.
· הישראלים חשים כי מדיניות הסגר גורמת לפגיעה חמורה במעמדה של ישראל בעולם. יותר משני שלישים (67%) אומרים כי מעמדה של ישראל בעולם התדרדר (רבע מלא מהנשאלים ענו שמעמדה של ישראל בעולם התדרדר מאוד).

3. רוב הישראלים מכירים בכך שלפלסטינים יש זכויות אדם; פעילי זכויות אדם למען הפלסטינים לא נתפסים כפועלים נגד ישראל.

· יותר משני שלישים (76%) מהנשאלים ענו כי מגיעות לפלסטינים זכויות אדם.
· 57% אינם מסכימים כי תמיכה במימוש זכויות האדם של הפלסטינים היא מעשה אנטי-ישראלי. 39% טוענים שמדובר במעשה אנטי-ישראלי.

4. עם זאת, עולות מין הסקר אינדיקציות לפחדים של הציבור היהודי בישראל, המביע צורך במדיניות ברורה. החרדות הביטחוניות של הישראלים גוברות על דאגה לזכויותיהם של הפלסטינים:

· ביטחון ישראל גובר על דאגה לזכויות הפלסטינים: כאשר קיבלו מידע אודות המצב האנושי הקשה בעזה, 63% מהישראלים אמרו כי הפגיעה מוצדקת במידה שהיא מביאה לשיפור הביטחון הישראלי. שליש (32%) אינם מסכימים עם קביעה זו.
· הנשאלים חצויים סביב השאלה האם לגיטימי להפעיל כל לחץ על האוכלוסייה האזרחית בעזה, לרבות מניעת טיפול רפואי לחולים קשים, אם הדבר יחליש את החמאס: 48% הסכימו כי "לחץ על האוכלוסייה האזרחית בעזה, כולל, מניעת טיפול מחולים קשים שמבקשים לצאת מעזה לצורך קבלת טיפול רפואי, הוא לגיטימי אם יביא להחלשת החמאס", ואילו 49% לא הסכימו עם האמירה הזו. זהו שיעור נמוך בהרבה מאשר שיעור המצדיקים את הפגיעה בפלסטינים מטעמים בטחוניים (63% – ר’ למעלה) – הבדל זה נובע כנראה מן הדעה הרווחת בקרב הנשאלים, כי הסגר לא הצליח להביא להחלשת החמאס.
· הנשאלים אינם מוצאים אלטרנטיבה לסגר. 63% אמרו כי אינם תומכים בהקלות בסגר גם אם המשך הסגר עלול להגביר את האלימות כנגד ישראל, ואילו 34% אמרו כי הם תומכים בהקלות כאלו.

השאלות והתשובות:

1. מאז השתלטות החמאס על השלטון ברצועה בחודש יוני 07′, הוטל סגר מלא על רצועת עזה המונע כניסת חופשית של סחורות כמזון, בגדים ,דלק, חומרי גלם ותרופות, ואוסר על תנועה של תושבים מחוץ לרצועה ואליה. מה לדעתך מטרת הסגר?

(תשובות מוצגות)

למנוע העברת חפצים או אנשים העלולים לסכן את ביטחונם של ישראלים: 32%
ללחוץ על החמאס באופן ישיר לשנות את מדיניותו: 27%
לגרום לתושבי עזה להפיל את שלטון החמאס: 26%
להעניש את תושבי הרצועה בשל ירי הקסאמים: 10%
(לא יודע/מסרב לענות) 5%

2. מה הסיכוי שבעקבות הלחץ שישראל מפעילה על עזה, התושבים הפלסטינים יבצעו מהפך ויפילו את החמאס?

סיכוי גבוה מאוד: 8%
סיכוי גבוה: 12%
סיכוי קלוש: 56%
אין כל סיכוי: 22%
————————-
סה"כ יש סיכוי: 20%
סה"כ אין סיכוי: 78%

3.האם לדעתך המשפט הבא נכון או לא נכון: הסגר על רצועת עזה משפיע בעיקר על האוכלוסייה האזרחית, קרי התושבים החיים בעזה, ואף מקשה על חייהם ביומיום.

נכון: 79%
לא נכון: 18%

4.האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא: הקשיים שגורם הסגר לחייהם של התושבים בעזה , עלולים לגרום להם לפנות לאיסלאם הקיצוני.

מאוד מסכים: 28%
די מסכים: 32%
לא כל כך מסכים: 18%
כלל לא מסכים: 19%
————————-
סה"כ מסכים: 60%
סה"כ לא מסכים: 37%

5. לדעתך, האם בעקבות המדיניות הישראלית של סגר על עזה, מעמדה של ישראל בעולם הינו יותר חיובי או יותר שלילי?

מעמדה של ישראל בעולם הרבה יותר חיובי בעקבות הסגר: 8%
מעמדה של ישראל באולם קצת יותר חיובי: 13%
מעמדה של ישראל בעולם קצת יותר שלילי: 43%
מעמדה של ישראל בעולם הרבה יותר שלילי בעקבות הסגר: 24%
————————-
סה"כ חיובי: 21%
סה"כ שלילי: 67%

6.האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא: כל לחץ על האוכלוסייה האזרחית בעזה, כולל לדוגמא מניעת טיפול עבור חולים קשים שמבקשים לצאת מעזה לצורך קבלת טיפול רפואי, הוא לגיטימי אם יביא להחלשת החמאס.

מאוד מסכים: 27%
די מסכים: 21%
לא כל כך מסכים: 25%
כלל לא מסכים: 24%
————————-
סה"כ מסכים: 48%
סה"כ לא מסכים: 49%

7. האם לדעתך בשנה האחרונה החמאס התחזק או נחלש?

מאוד התחזק בשנה האחרונה: 62%
קצת התחזק בשנה האחרונה: 21%
קצת נחלש בשנה האחרונה: 9%
מאוד נחלש בשנה האחרונה: 1%
————————-
סה"כ התחזק: 83%
סה"כ נחלש: 10%

8. האם לדעתך תושביה של רצועת עזה זכאים לזכויות אדם?

כן: 76%
לא: 23%

9.האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא: מי שתומך בזכויות אדם של תושבים פלסטינים, גם אלה שאינם לוחמים – הוא נגד ישראל.

מאוד מסכים: 24%
די מסכים: 14%
לא כל כך מסכים: 24%
כלל לא מסכים: 33%
————————-
סה"כ מסכים: 38%
סה"כ לא מסכים: 57%

10. האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא: בגלל הסגר על עזה, מחירי הלחם והמוצרים הבסיסיים שם עלו באופן קיצוני, 95% מהתעשייה בעזה משותקת, מעמד הביניים קרס וחולים מנועים מלצאת לטיפול רפואי. תוצאות לוואי אלו מוצדקות, אם ביטחון אזרחי ישראל גדל.

מאוד מסכים: 39%
די מסכים: 24%
לא כל כך מסכים: 17%
כלל לא מסכים: 15%
————————-
סה"כ מסכים: 63%
סה"כ לא מסכים: 32%

11. האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא: הסגר מקשה על חייהם של התושבים וגורם להם לתחושת ייאוש, דבר שעלול לגרום לאלימות מוגברת כנגד ישראל. לכן על ישראל להקל על הרצועה.

מאוד מסכים: 16%
די מסכים: 18%
לא כל כך מסכים: 22%
כלל לא מסכים: 41%
————————-
סה"כ מסכים: 34%
סה"כ לא מסכים: 63%

12. האם בשנה האחרונה מצבה הבטחוני של המדינה השתפר או התדרדר?

מאוד השתפר: 5%
קצת השתפר: 18%
קצת התדרדר: 32%
מאוד התדרדר: 36%
————————-
סה"כ השתפר: 23%
סה"כ התדרדר: 68%

13. האם רמת הביטחון בשדרות ובישובי עוטף עזה השתפרה או התדרדרה בשנה האחרונה?

מאוד השתפר: 5%
קצת השתפר: 18%
קצת התדרדר: 32%
מאוד התדרדר: 36%
————————-
סה"כ השתפר: 23%
סה"כ התדרדר: 68%

הוצאתו לאור של מסמך זה התאפשרה הודות לסיועו הכספי של האיחוד האירופי. עם זאת, תוכנו של מסמך זה הוא באחריותם הבלעדית של "גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע" ו"רופאים לזכויות אדם", ואינו מייצג בשום אופן את עמדותיו של האיחוד האירופי.

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים