מסמך ארגוני זכויות אדם לועדת גולדסטון

יוני 2009

לקריאת המסמך לחצו כאן

מסמך שמאגד מידע מטעם גישה ושישה ארגוני זכויות אדם ישראליים נוספים לוועדת גולדסטון, שחקרה טענות בדבר הפרות זכויות אדם שביצעו הצדדים במהלך מבצע "עופרת יצוקה". המסמך מתמקד בהפרות זכויות אדם להן אחראית ישראל, ובראשן ענישה קולקטיבית, ופגיעה לא מידתית ובלתי מובחנת באזרחים.

לקריאת המסמך לחצו כאן

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים