מסלול מכשולים: הגבלות על יציאת סטודנטים מעזה

יולי 2009

לקריאת הדו"ח לחצו כאן

החל מיוני 2008 מתנה ישראל יציאתם של סטודנטים, אשר עומדים בקריטריונים הנוקשים שקבעה ליציאה ללימודים לחו"ל, בליווי פיזי בידי דיפלומטים ממעבר ארז, דרך ישראל והגדה, עד למעבר גשר אלנבי וירדן. דרישה בלתי הגיונית ובלתי חוקית זו ניצבת במרכזו של הדו"ח.

לקריאת הדו"ח לחצו כאן

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים