נייר עמדה לסיכום עבודתה של ועדת טירקל

ינואר 2011

לקריאת נייר העמדה לחצו כאן

ועדת טירקל התבקשה לבחון את אירועי המשט לעזה מיום 31.5.2010 ולקבוע, בין היתר, אם הסגר הימי על רצועת עזה, כמו גם הפעולות שננקטו על ידי ישראל לאכיפתו, תאמו את כללי המשפט הבינלאומי. נייר זה מציג את עמדת גישה כי הסגר על עזה – כולל הסגר הימי – אינו חוקי.

לקריאת נייר העמדה לחצו כאן

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים