למרות המגבלות: אפשרויות התנועה מרצועת עזה ואליה, חרף הגבלות התנועה שמשיתה ישראל – מדריך שימושי לנהלים

עשורים שהחיים ברצועת עזה ובגדה המערבית מוכתבים על ידי עשרות נהלים, באמצעותם מגבילה ישראל את חופש התנועה של התושבים הפלסטינים. נהלים אלו מכתיבים את הנגישות של התושבים לזכויותיהם ואת יכולתם לממשן: לבקר קרוב משפחה חולה, להשתתף בשמחה משפחתית, לצאת ללימודים או לייצא סחורה; צרכים יומיומיים, שעבור מי שחיים תחת הכיבוש, כפופים כולם לאישור מישראל. הקריטריונים שנקבעים על ידי ישראל לתנועת פלסטינים אל עזה וממנה דרך מעבר ארז, מוגבלים מאוד, ולרוב תושבי הרצועה אין דרך לדעת אם הם עומדים בהם או כיצד ניתן להגיש בקשות להיתרי מעבר.

עשרות הנהלים שבאמצעותם שולטת ישראל בחייהם של תושבי עזה מתירים רק את מה שישראל מגדירה כ”מינימום ההומניטרי”, וממילא אינם מאפשרים קיום חברה בריאה ומשגשגת. יתרה מכך, נוסחי הנהלים אינם נגישים, רבים מהם אף אינם מתורגמים לערבית. כך שגם המעטים שזכאים לנוע מחוץ לרצועה או אליה, או להעביר טובין, אינם מודעים תמיד לזכויותיהם. בעקבות המאבק של גישה לחשיפת הנהלים, רובם (לרבות אלה הנוגעים לגדה המערבית) מתפרסמים כעת גם באתר מתפ”ש, אך עדיין לא ידועים לרוב הציבור הרלוונטי.

גישה עושה מאמצים משפטיים ומהלכים ציבוריים כדי לערער על הלגיטימיות של הנהלים, מול גורמי צבא, מול מערכת המשפט הישראלית ומול קובעי מדיניות. עם זאת, כל עוד נאכפים הנהלים על ידי ישראל, נותר צורך מעשי להכיר אותם ולו כדי שרבים יותר יוכלו לממש את זכויותיהם ועל ידי כך להעשיר את חייהם ואת החיים הציבוריים בסביבתם. “למרות המגבלות” הוא מסמך שהפיק גישה בעיקר במטרה להנגיש את הנהלים הקשורים בהזדמנויות מקצועיות לציבור בעזה, ונועד גם לכל מי שעוקב אחר המצב. נסקרות בו, בין היתר, נהלים להגשת בקשות להיתרי מעבר לצורך מסחר, ליציאה ללימודים בחו”ל, לכנסים והשתלמויות מקצועיות, ולכניסה לעזה של אנשי עסקים ישראלים ואזרחים זרים.

לעיון במסמך לחצו כאן

לקריאת המסמך (PDF)

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים