לא מצאנו עילה להתערבות

פברואר 2018. דו”ח חדש של גישה מציג ומנתח שלושה עשר פסקי דין מכוננים, שעיצבו את יחסה המשפטי של ישראל לתושבי עזה.

לקריאת המסמך (PDF)

     

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים