ארגוני זכויות האדם: להימנע מענישה קולקטיבית נגד הפלסטינים

22 ביוני, 2014. ארגוני זכויות האדם הפועלים בשטחים פנו הבוקר במכתב דחוף לראשי מערכת הביטחון ומפקדי כוחות הצבא בשטחים בדרישה להימנע מענישה קולקטיבית נגד האוכלוסייה האזרחית בגדה המערבית וברצועת עזה, במסגרת מבצע “שובו אחים”, ולבטל את ההחמרות בתנאי הכליאה של האסירים הפלסטינים.

ראשי הארגונים אמנסטי, בצלם, גישה, האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים, המוקד להגנת הפרט, יש דין, עדאלה, רופאים לזכויות אדם, שומרי משפט ושוברים שתיקה, אמרו במכתבם לשרים לביטחון ולביטחון פנים כי החטיפה מהווה הפרה של עקרונות בסיסיים של משפט ומוסר וראויה לכל גינוי. הצורך להחזיר את החטופים לביתם ולמשפחותיהם בשלום ברור לכולנו, אולם כבר עתה עולה החשש שרבות מן הפעולות הננקטות, אשר פוגעות באוכלוסייה הפלסטינית, אינן משרתות צורך זה.

היקפם הנרחב של הפשיטות והמעצרים מעלה את החשש כי חלק מפעולות אלו אינו נובע מצורך מבצעי מיידי. ככלל, נראה כי הצעדים שננקטו, בהיקף בו ננקטו, אינם משרתים צורך ביטחוני שיכול להצדיק את הפגיעה לה גרמו. כך ביחס לפעילות הצבאית במרכזי הערים, כך גם באשר להגבלות התנועה הגורפות והשרירותיות. צעדים אלו גרמו ועודם גורמים לפגיעה בלתי מידתית בזכויות יסוד של פלסטינים, לרבות זכותם לביטחון, לבריאות, לחופש תנועה ולפרנסה.

כמו כן, הטלת תנאים מגבילים על קבוצת אסירים פלסטינים אך ורק בגלל שיוכם הארגוני מהווה הפרה חמורה של האיסור על ענישה קולקטיבית. אף ביחס למעצרים המנהליים קשה שלא לתמוה אם אכן צורך ביטחוני מיידי והכרחי הוא שהוביל למעצרם בבת אחת של עשרות אנשים ללא משפט.

הארגונים מדגישים כי פעולות המכוונות להפעלת לחץ ולהפחדת האוכלוסייה פסולות מכל וכל.

הארגונים החתומים על המכתב:

אמנסטי ישראל, בצלם, גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע, האגודה לזכויות האזרח בישראל, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט, יש דין, עדאלה, רופאים לזכויות אדם, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם, שוברים שתיקה

לנוסח המלא של המכתב