מדיניות הסגר מזניקה את האבטלה בעזה

12 בפברואר, 2014. לאחר ארבעה חודשים של איסור על מכירת חומרי בניין לעזה, מזנק שיעור האבטלה ברצועת עזה ברבעון האחרון של 2013, ועומד כעת על 38.5 אחוז. כך לפי נתוני הלשכה הפלסטינית לסטטיסטיקה. שיעור האבטלה בגדה המערבית, לעומת זאת, עומד על 18.2 אחוז.

כ-29,400 איש הצטרפו למעגל האבטלה בעזה, ומספר המובטלים ברצועה עומד כעת על 159,600 איש. זהו שיעור האבטלה הגבוה ביותר ברצועה מאז 2010. יצוין כי במחצית השנייה של השנה החולפת איבדו את פרנסתם כ-11 אלף איש שהתפרנסו ישירות מתחום הבניין.

שיעור האבטלה בקרב צעירים ( גילאי 15-29) בעזה עומד על 56.8 אחוז. שיעור האבטלה בקרב נשים ברצועה עומד על 53.4 אחוז, לעומת 34.8 אחוז אצל גברים. שיעור האבטלה הגבוה ביותר ברצועה נרשם במחוז רפיח, ועומד על 48.1 אחוז.

42.2  אחוז מתושבי הרצועה שגילם מעל 15 נספרים בכוח העבודה, כ-414,400 איש. מתוכם 83,000 נשים (17.2 אחוז) ו-331,400 גברים (67.1 אחוז). 57.6 אחוז מתושבי הרצועה שגילם גבוה מ-15 אינם בכוח העבודה – 562,000 איש, מתוכם 399,800 הן נשים (82.8 אחוז) ו-162,200 הם גברים (32.9 אחוז(. מידע נוסף על נתוני האבטלה בין הרבעונים ב-2013 ועל התפלגות העובדים ניתן למצוא כאן.

מחר, 13 בפברואר, ימלאו ארבעה חודשים לאיסור שהטילה ישראל על מכירת חומרי בניין לסקטור הפרטי ברצועה (לאחר חשיפת המנהרה ליד עין השלושה). הסקטור הפרטי העסיק את רוב עובדי ענף הבניין בעזה. תעשיית הבניין ברצועה העסיקה כ-70 אלף איש, למעלה ממחציתם באופן ישיר, ואחרים, כמו נהגי משאיות וספקים, באופן עקיף.

כ-20 אלף איש מעובדי תעשייה זו כבר הפכו למובטלים.

מי שהיה עד לאחרונה מתאם הפעילות בשטחים, אלוף איתן דנגוט, הזהיר מפני ההשלכות החמורות של מדיניות שר הביטחון. השר יעלון עצמו חיבר בין צמיחה כלכלית ובנייה לבין הסיכויים לדו-קיום. אך בינתיים, גם מצוקת הדיור גוברת לצד האבטלה. קשה להבין כיצד מדיניות שמביאה להידרדרות ביציבות הכלכלית של הרצועה, ומקריסה את הענף העיקרי בה, תורמת לביטחון באזור.