בעקבות עתירת גישה: מתאם פעולות הממשלה בשטחים יפרסם דו”חות שנתיים

יום שני, 27 בינואר 2014: בעקבות עתירת ארגון גישה, הודה היום מתפ”ש בפני בית המשפט המחוזי בתל-אביב, כי לא פרסם דו”חות שנתיים, בניגוד להוראות חוק חופש המידע מ-1998.
על פי החוק, החובה להגיש דו”ח שנתי חלה על מתפ”ש כבר משנת 2000, אולם במשך 13 השנים שחלפו מאז, לא הגיש מתפ”ש, הכפוף למשרד הביטחון, ולו דו”ח שנתי אחד.
ארגון גישה טען, באמצעות עו”ד ד”ר נעמי הגר, כי כגוף שאמון על מדיניות הממשלה בשטחים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים פועל בנושאים הנמצאים בלב בעיות המדינה ומעסיקים את אזרחיה, ולכן עליו לנקוט בשקיפות ההכרחית לגבי פעילותו ולגבי בעלי התפקידים בו, על פי חוק, כמו כל רשות ציבורית.
השופטת, ד”ר דפנה אבניאלי, קיבלה בדיון שהתקיים היום (27 בינואר) את התחייבות המשיבים לפרסם רטרואקטיבית את תמצית הדו”ח השנתי לשנת 2011, את הדו”ח המלא לשנת 2012, וקבעה כי עליהם לפרסם את הדו”ח השנתי מכאן ולהבא במועד שנקבע בחוק – לא יאוחר מ-1 ביולי בשנה העוקבת.
בנוסף, השופטת פסקה כי על המשיבים לשלם לארגון גישה 7,500 שקל, הוצאות ושכר טרחה.

לפרטים נוספים: שי גרינברג, דוברת גישה, shai@gisha.org