תגובת ארגוני זכויות אדם לקראת הדיון במצב זכויות האדם בישראל במועצה לזכויות האדם

החלטת ישראל ליטול היום חלק בדיוני הביקורת התקופתית האוניברסלית במועצה לזכויות האדם של האו"ם הנערכים בז'נבה, היא מבורכת.

הביקורת התקופתית היא מנגנון חדש יחסית, שבו משתתפות כל חברות מליאת האו"ם, כמבקרות וכמבוקרות. מנגנון זה הוקם, בין היתר, כמענה לטענות של מגמתיות בביקורת על זכויות האדם במדינות מסוימות, בהן ישראל.

עד היום לא נעדרה אף חברת או"ם מהביקורת התקופתית האוניברסלית, וטוב שישראל החליטה לבסוף להשתתף בתהליך ובכך להימנע ממעשה תקדימי, שהיה עלול לאפשר גם למפרי זכויות האדם הגדולים להתחמק מביקורת.

נקווה שההשתתפות בדיון מבטאת הכרה בחשיבות השמירה על זכויות האדם של אזרחי ישראל, תושבי ישראל ותושבי השטחים שבשליטת ישראל.


 
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
במקום – מתכננים למען זכויות תכנון
שומרי משפט – רבנים לזכויות האדם
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל