תגובת ארגוני זכויות אדם לדחיית הדיון במצב זכויות האדם בישראל במועצה לזכויות האדם

בשל החלטת ישראל שלא ליטול היום חלק בדיוני הביקורת התקופתית האוניברסלית במועצה לזכויות האדם של האו"ם הנערכים בז'נבה, נדחה הדיון למועד אחר, לא יאוחר מנובמבר 2013. בכך ניתנה לישראל הזדמנות מצוינת לתקן את החלטתה.

הביקורת התקופתית היא מנגנון חדש, שבו משתתפות כל חברות מליאת האו"ם ובהן, עד היום, גם ישראל, כמבקרת וכמבוקרת. מנגנון זה הוקם, בין היתר, כמענה לטענות של מגמתיות בביקורת על זכויות האדם במדינות מסוימות, בהן ישראל.

עד היום לא נמנעה אף חברת או"ם מהביקורת התקופתית האוניברסלית, ונוצרה סכנה שמא תבחר ישראל במעשה העלול ליצור תקדים שיאפשר למפרי זכויות האדם הגדולים להתחמק מביקורת.

התנערות מדיון בסוגיות של זכויות אדם פוגעת בראש ובראשונה בבני אדם – אזרחי ישראל, תושבי ישראל ותושבי השטחים שבשליטת ישראל, ששמירה על זכויותיהם אמורה היתה להיות נושא הדיון היום.

לגיטימי שישראל תביע ביקורת על אופן עבודת המועצה ועל המלצותיה, אך המקום הנכון להשמעת הדברים הוא במסגרת תהליך הביקורת התקופתית, כפי שאכן עשתה בדיונים הקודמים.

אנחנו מקווים שהממשלה החדשה שקמה בימים אלה תשקול מחדש את ההחלטה ותמצא דרך לשתף פעולה עם הקהילה הבינלאומית בנושא החשוב כל-כך של זכויות אדם.

הארגונים החתומים:
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
האגודה לזכויות האזרח בישראל
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
רופאים לזכויות אדם – ישראל
יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות האדם
במקום – מתכננים למען זכויות תכנון
שומרי משפט – רבנים לזכויות האדם
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל