ניצחון לחופש המידע: ביהמ”ש העליון הורה על פרסום מסמך “הקווים האדומים”

יום חמישי, ה-6 בספטמבר, 2012. ביהמ"ש העליון הורה למדינה למסור את "מסמך הקווים האדומים". במסמך מינואר 2008 נקבע לכאורה המינימום התזונתי הנדרש לקיומם של תושבי רצועת עזה במסגרת מדיניות הסגר שהייתה בתוקף עד יוני 2010. לפי דיווחים, הוא מכיל טבלאות מפורטות של מספר הגרמים והקלוריות מכל סוג מזון שיש לאפשר לכל אחד מתושבי הרצועה לצרוך, לפי חלוקת גיל ומין. טרם נקבע מתי יפורסם המסמך.

בהחלטה זו דחה בית המשפט את ערעור המדינה על פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי בת"א ממרץ 2011 שהורה לה למסור את המסמך לידי ארגון 'גישה'. למרות שהמדינה כבר מסרה שלושה מסמכים הקשורים למדיניות הסגר, היא התנגדה למסור את מסמך "הקווים האדומים" בטענה שמדובר בטיוטה הנוגעת בנושאים רגישים.

לאחר בחינת המסמך קבעו השופטים ג'ובראן, חיות ועמית כי אין עילה למנוע את חשיפתו. הם גם קיבלו את עמדת 'גישה' שהמסמך קשור לנושאי בריאות הציבור ובשל כך, כפי שקובע החוק, יש לחשוף אותו גם אם הוא רק טיוטה.

בנוסף, פסק הדין מורה למדינה לשלם ל'גישה' הוצאות על סך 25,000 ₪, אשר מתווספים ל-12,000 ₪ שהטיל עליה ביהמ"ש המחוזי. כל זאת על רקע סחבת מתמשכת של חודשים ואף שנים, על אף חובתה להשיב בתוך חודש לפי חוק חופש המידע, הסתרת מידע ואי דיוקים במהלך הדיון בעתירה. 

מתוך חוות דעתו של השופט ג'ובראן: "מצב בו מוסרת המדינה מידע שגוי לבית המשפט, אף אם בתום לב, הוא מצב חמור ביותר, ומערער את אמון הציבור בשלטון החוק, וביכולתו של בית המשפט לבקר את פעולתה של הרשות המבצעת". "מעמדת המדינה עולה כי הנחת המוצא היא של אי פרסום, וכי על המבקש את הפרסום להוכיח את רלבנטיות המידע. הנחת מוצא זו אינה מתיישבת עם לשון החוק או עם תכליתו".

מנכ"ל 'גישה', עו"ד שרי בשי: "ביהמ"ש אותת למערכת הביטחון ולשאר רשויות המדינה שזכות הציבור לדעת היא ערך חיוני במדינה דמוקרטית ושיש להתייחס אליו בכבוד וברצינות. אם המידע הזה היה נחשף מוקדם יותר, אולי המדיניות שהגבילה כניסה של מוצרים אזרחיים ואף מזון לרצועה לא היתה שורדת שלוש שנים".

לקריאת פס"ד המלא
לשלושת המסמכים שנמסרו ל'גישה' במסגרת העתירה ב-2010
לתיאור השתלשלות העתירה וקריאת ערעור המדינה