במלאת שנה להקלות וימים ספורים לפני המשט הצפוי: לצד הסמכות לעצור את המשט מוטלת על ישראל חובה לאפשר מעבר של סחורות ואנשים בכפוף לבדיקות ביטחוניות

יום ה’, 23.6.2011 – ימים ספורים לפני ההפלגה הצפויה של משט נוסף לרצועת עזה, עמותת גישה בוחנת את השינויים שנעשו במדיניות הסגר ומציינת כי על מנת לכבד את זכותם של תושבי עזה לחופש תנועה יש לבטל את האיסור על מעבר אנשים בין עזה לגדה המערבית, כניסת חומרי בנייה והוצאת סחורות לשיווק מחוץ לעזה – כל אלה בכפוף לבדיקות בטחוניות פרטניות. להלן מספר שאלות ותשובות העשויות לסייע בהבנת מדיניות הסגר הנוכחית:

האם הוסר הסגר על עזה?

בחודש יוני 2010, ישראל יישמה הקלות מבורכות בסגר וביטלה את האיסור על כניסת מוצרי צריכה וחומרי גלם לרצועת עזה. כמו כן, היא הגדילה את מספר ההיתרים לסוחרים לצאת מעזה לביצוע עסקים בישראל ובגדה המערבית, אולם:
• ישראל מוסיפה למנוע כניסת חומרי בנייה בהיקפים הנדרשים – פרט לחריגים שמגיעים ל-7% מהצורך.
• הוצאת סחורות מחוץ לעזה לצורך שיווק אסורה לחלוטין מאז מאי (בעונת החורף, שהסתיימה באפריל, ישראל אפשרה ל-2 משאיות ליום בממוצע לצאת מעזה, לעומת 400 משאיות ליום אליהן התחייבה בשנת 2005).
• נותרו הגבלות גורפות על מעבר אנשים בין עזה לגדה המערבית ללא צידוק בטחוני אלא כהמשך הנסיון להפעיל לחץ על האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה.
• המשפט הבינלאומי מחייב את ישראל לאפשר מעבר חופשי לאנשים ולסחורות מעזה ואליה, בכפוף לבדיקות בטחוניות פרטניות.
• לתמונת מצב עדכנית של הסגר, ראו את דף המידע, מידעזה.

האם למדינת ישראל הזכות לעצור את המשט הצפוי?

ככוח כובש ברצועת עזה, ישראל רשאית למנוע מספינות להגיע לחופיה. אולם, הפעלת סמכות זו מטילה על ישראל חובה לאפשר מעבר אנשים וסחורות בערוצים אחרים, כדי לכבד את זכותם של תושבי עזה לחיים תקינים, לרבות פעילות יצרנית ופיתוח כלכלי, חינוכי ותרבותי. מדיניות הסגר הכוללת, שהסגר הימי הוא חלק ממנה, לוקה באי-חוקיות בגלל ההגבלות האזרחיות.

האם תושבי עזה זקוקים לסיוע הומניטרי באמצעות ספינות?

למעלה מ-70% מתושבי עזה נאלצים להיתמך בסיוע הומניטרי, הנכנס לרצועה דרך המעברים עם ישראל. לעמותת גישה לא ידוע על מחסור במזון בעזה. עם זאת, תושבי עזה זקוקים לאפשרות לייצא סחורות, להכניס חומרי בנייה ולנוע בין עזה לגדה – דברים שישראל אוסרת עליהם. משט לא ייתן מענה לבעיות אלו – רק שינוי במדיניות ישראל יוכל לעשות כן.

לצפייה בסרטון המראה את המשך השליטה על רצועת עזה, הקליקו כאן.
לנייר עמדה על אודות הסגר הימי, הקליקו כאן.