עמותת גישה עירערה על פסק דין שפגע בחופש הפולחן המוסלמי ו”קנס” אותה בהוצאות משפט חסרות תקדים

•  למרות הרגישות הרבה כלפי חופש הפולחן במקומות הקדושים בירושלים, המדינה מאפשרת לנוצרים – אבל לא למוסלמים – לצאת מעזה כדי להתפלל.
•  בית המשפט המחוזי פסק 25,000 ש"ח הוצאות כדי להרתיע ארגוני זכויות אדם מלייצג תושבים פלסטיניים.

היום (יום ב’) ערערה עמותת גישה לבית המשפט העליון על פסק דין של השופט אליהו ביתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע שדחה עתירה שהוגשה בפברואר בשמן של שבע נשים מוסלמיות מעזה שביקשו להכנס לישראל על-מנת לממש את זכותן לחופש פולחן ולהתפלל במסגד אל-אקצא. ישראל אינה מאפשרת כניסת מתפללים מוסלמים מעזה, גם לא בכפוף לבדיקות ביטחוניות, אך מאפשרת כניסת מתפללים נוצרים. בעתירה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בחודש פברואר, עמותת גישה ביקשה מבית המשפט להורות לשר הפנים, שר הביטחון ולאלוף פיקוד דרום לאפשר את חופש הפולחן אליו מחויבת ישראל באופן שוויוני וללא הפליה על בסיס דת. השופט דחה את העתירה ואף פסק לעותרים תשלום הוצאות משפט בסכום חסר תקדים של 25,000 ש"ח.

בערעור טוענת גישה, כי בית המשפט המחוזי הסתמך על הבחנות משפטיות שגויות המנוגדות לערך השוויון ולחופש הפולחן המחייב גישה למקומות הקדושים לכל הדתות, בחקיקה, בהלכה הפסוקה ובמשפט זכויות האדם הבינלאומי. גישה מסתמכת בערעור על ההלכה הפסוקה שעיקרון השוויון חל על כל החלטה מנהלית של המדינה ולכן, לא ניתן להצדיק מדיניות המפלה בין בני דתות שונות: לנוצרים יש חופש פולחן ולמוסלמים לא. כלפי הנשים העותרות לא הועלו טענות ביטחוניו וכל רצונן הוא לממש מצווה דתית מוסלמית להתפלל במקומות הקדושים להן.

בנוסף הגישה העמותה בקשה לעיכוב ביצוע תשלום סכום ההוצאות חסר התקדים, שלווה בהתבטאות מזלזלת של השופט ביתן כלפי גישה אותה הגדיר כארגון “זכויות אדם” (המרכאות במקור). בעתירות ציבוריות בנושאים עקרוניים מהסוג הזה לא מקובל לפסוק הוצאות למדינה גם אם העתירה נדחית, וכאשר פוסקים הוצאות לארגון חברתי, מדובר בסכומים קטנים המוגבלים למקרים בהם היה פגם בהתנהלות העותר הציבורי.

בקהילת זכויות האדם מודאגים, כי החלטת השופט היא חלק מהמגמה להצר את צעדיהם של ארגוני זכויות אדם. עו"הד נעמי הגר כותבת בערעור כי "מפסק הדין עולה תחושה של פקפוק בכך שעמותת גישה ועמותות אחרות מסוגה, הינן עמותות שאכן שמות בראש מעייניהן מאבק למען זכויות אדם באשר הוא אדם…הדבר אף בא לידי ביטוי גרפי בשימוש במירכאות כפולות לציון פעולתן ובהשתת הוצאות חריגות על המערערות". בנוסף לכך, השופט ביתן המציא בפסק הדין קטגוריה חדשה של "עותר מקצועי" המבטל את מעמד העותר הציבורי שיש לארגוני החברה האזרחית ויוצר תקדים מסוכן הסוגר את שערי בית המשפט בפני הארגונים הפועלים משפטית למען אוכלוסיות מוחלשות.