המדינה ערערה לעליון כדי למנוע חשיפת מסמך ובו חישובים לכמות הקלוריות המינימלית לתושב בעזה

יום ראשון, 1.5.2011 – ביום חמישי 28.4.2011 ערערה המדינה על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפיו על משרד הביטחון להעביר לעמותת גישה את המסמך "קווים אדומים", על פיו, לכאורה, קבע משרד הבטחון את כמות הקלוריות המינימאלית שעליה לאפשר לתושבי עזה לצרוך, במסגרת ההגבלות על כניסת סחורות אזרחיות לרצועת עזה. בית המשפט המחוזי קבע כי חוק חופש המידע מחייב את חשיפת המסמך לטובת האינטרס הציבורי בשקיפות.

בערעור טוען סגן פרקליט המדינה, עו"ד אורי קידר, כי מדובר בטיוטה שאין חובה לחושפה. פסק הדין קבע עם זאת, שכאשר מדובר בעניין שיש בו אינטרס חזק לביטחון ולבריאות הציבור, יש לפרסם את המסמך – גם אם מדובר בטיוטה – שכן הרציונל לאי-פרסום טיוטות עבודה אינו מתקיים.

לדברי עו"ד תמר פלדמן, מנהלת המחלקה המשפטית של עמותת גישה: "לא ברור מדוע המדינה מתעקשת להסתיר מעיני הציבור המסמכים עליהם התבססה מדיניות הסגר כלפי רצועת עזה. לא ניתן לפרש זאת אלא כניסיון להימנע מהמבוכה הכרוכה בחשיפת פרטים על מדיניות שעוסקת בספירת קלוריות ובהגבלת מוצרי מזון וסחורות אזרחיות אחרות, שאינן מהוות כל סיכון ביטחוני."
בתאריך 28.10.2009 הגישה העמותה לבית המשפט עתירה לפי חוק חופש המידע, בה ביקשה ממשרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (המתפ"ש) לחשוף את המדיניות על פיה הותרה או נאסרה הכנסת סחורות אזרחיות לרצועת עזה, ולברר מהם הנהלים והקריטריונים על פיהם קבעה מערכת הביטחון אילו סחורות ייכנסו לעזה. תחילה סירבה המדינה להשיב לבקשה למידע, אז טענה שלא קיימים נהלים כתובים, ולאחר מכן הודתה בקיומם של המסמכים אך טענה שחשיפתם תסכן את בטחון המדינה. לבסוף, שינתה המדינה את עמדתה והסכימה לחשוף את רוב הנהלים, שהועברו לעיון הציבור באוקטובר 2010. בחודש מארס 2011 קבע בית המשפט המחוזי שעל המדינה לחשוף גם את המסמך "קווים אדומים" ואת פירוט בעלי התפקידים שהיו להם סמכויות באכיפת הסגר על רצועת עזה. פירוט בעלי התפקידים הועבר לעמותת גישה בחודש שעבר.

בגישה מסבירים, כי ללא המסמך "קווים אדומים" חסר חלק מהותי וחשוב שבלעדיו לא ניתן להבין כיצד קבעו מקבלי ההחלטות את הכמויות ה"מינימאליות" של מזון שיאפשרו לתושבי עזה לרכוש. המסמכים האחרים שכבר נחשפו מגלים, כי המדינה הטילה הגבלות על סוג וכמות המזון שתאפשר להכניס לעזה, לכאורה על מנת להפעיל לחץ על שלטון החמאס.

למרות שהמדיניות השתנתה בעקבות המשט הטורקי, המדינה מוסיפה למנוע מתושבי עזה העברת חומרי בנייה, הוצאת סחורות לשיווק מחוץ לעזה ומעבר אנשים בין עזה לגדה.