ניצחון לעמותת גישה בעתירת חופש המידע

· על משרד הביטחון לחשוף את “מסמך הקווים האדומים” ובו לכאורה קובעת המדינה את צריכת הקלוריות המינימאלית הדרושה להישרדות תושבי רצועת עזה.

· עוד דרש בית המשפט ממשרד הביטחון לחשוף את שמותיהם ותפקידיהם של הגורמים להם היו נתונות סמכויות שונות במסגרת אכיפת הסגר על עזה, ואשר הושחרו במסמכים שהוגשו לגישה.

· במסגרת ההליך המשפטי שנמשך כשנתיים הצליחה עמותת גישה לחשוף מסמכים נוספים הקשורים למדיניות הסגר: נוהל מעקב ואומדן מלאים ברצועת עזה, נוהל הרשאת הכנסת טובין לרצועת עזה ורשימת מוצרים הומניטריים המאושרים להכנסה לרצועת עזה.

יום רביעי, 30.3.2011 – ביום רביעי האחרון, 23.3, פסק בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב, כי על משרד הביטחון להעביר, באופן מידי, לעמותת גישה את “מסמך הקווים האדומים” ולחשוף את רשימת בעלי התפקידים. עוד נקבע החזר הוצאות על סך 12,000 שקלים.
בתאריך 28.10.2009 הגישה ההעמותה לבית המשפט עתירה לפי חוק חופש המידע, ובה בקשה כי משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (המתפ”ש) יחשפו את המדיניות בנוגע להתרת כניסתן של סחורות אזרחיות לרצועת עזה. העתירה ביקשה לפזר את העלטה סביב נושא כניסת הסחורות לרצועה, באמצעות בירור הנהלים והקריטריונים שעל פיהם קובעת מערכת הביטחון אילו סחורות ייכנסו לרצועת עזה, ופרסומם כנדרש על פי חוק. כל זאת, תוך ניסיון להגביר את שקיפות פעולותיהן של הרשויות, לאפשר ביקושת ציבורית על התנהלותן ולקדם את שלטון החוק ואת השמירה על זכויות אדם.

במהלך התנהלות העתירה, הצליחה עמותת גישה לחשוף מסמכים רבים הנוגעים למדיניות הסגר, ביניהם:
1. נוהל מעקב ואומדן מלאים ברצועת עזה. הנוהל כולל התייחסות ל”קו ההתראה התחתון” – להתראה מראש על כל מחסור צפוי במוצר מסוים – ול”קו התראה עליון” שמעבר לו יכולה להיאסר כניסת סחורות לרצועה. נוהל זה חושף כי המדינה אישרה לנקוט ב”מדיניות צמצום מכוונת” לגבי מוצרי בסיס חיוניים ברצועת עזה (סעיףח’4, עמ’ 6). כך, למשל, צמצמה המדינה את אספקת הסולר הנדרש לתחנת הכוח בעזה, ובכך פגעה באופן ניכר באספקת החשמל והמים.
2. הרשאת הכנסת טובין לרצועת עזה. נוהל המפרט מהם השיקולים המנחים, הכללים והשיטה לפיהם ניתנו הרשאות להכנסת סחורות לעזה. בין היתר, קבע נוהל זה שרשימת הסחורות המותרות סודית ואין לחשפה, והוא כלל התייחסות למרכזיותה של הגדרת המוצר כ”מותרות” בהחלטה אם לאשר את הכנסתו.
3. רשימת מוצרים הומניטריים המאושרים להכנסה לרצועת עזה.

הנקודות שנותרו במחלוקת גם לאחר שנחשפו המסמכים הנ”ל, היו הבקשות לגלות את שמות התפקידים ובעלי התפקידים שהושחרו במסמכים, לפרסם את “מסמךהקוויםהאדומים” ולחשוף את כל המסמכים הנוגעים למדיניות הסגר הנוכחית על הרצועה. בעניין זה פסקה בשבוע שעבר השופטת רות רונן כי יש להעביר באופן מידי לעמותת גישה את “מסמך הקווים האדומים” ולחשוף את רשימת בעלי התפקידים. עוד קבעה השופטת החזר הוצאות על סך 12,000 שקלים ממשרד הביטחון. עםזאת, השופטת קבעה כי עבור כל בקשה למסמך נוסף הנוגעת לעניין יש להגיש בקשה בנפרד, אךרמזה שאין לראות בכך נושא לסחבת מצד משרד הביטחון.

עו”ד תמר פלדמן מעמותת גישה: “מדובר בניצחון השקיפות על פני העמימות הנהוגה זה שנים ביחס למדיניות הסגר על רצועת עזה. בית המשפט קבע מפורשות כי לא ניתן להסתיר מידע מהציבור בטענות ביטחוניות כלליות ועלומות, במיוחד שכנגדן ניצב אינטרס ציבורי משמעותי בחשיפת המידע, כפי שקיים במקרה זה”.