בלחץ ארגוני זכויות אדם: צו האפרטהייד הוקפא

יום רביעי, 17.1.2007 – בעקבות שורת לחצים שהפעילו ארגוני זכויות אדם, ביניהם עמותת "גישה", ובכלל זה עתירה לבג"ץ, הודיע מפקד פיקוד המרכז ביום שלישי, 16.1.2007, על הקפאת הצו, האוסר על אזרחים ישראלים להסיע במכוניותיהם – בלא אישור מיוחד לכך – תושבים פלשתינאים בשטח הגדה המערבית.

אלוף פיקוד המרכז, יאיר נוה, שיזם את הצו, נימק את ההחלטה להקפיא את יישומו בקיומן של מספר סוגיות, מבצעיות ומשפטיות, שטרם הוסדרו הנוגעות לצו.

מנגד, עם פרסום הצו המתוכנן טענו ארגוני זכויות האדם בעתירה לבג"צ כי מדובר בהחלטה גזענית, המשבשת אפילו קשרים מינימאליים בין אזרחים משני העמים, ומגיעה לכדי משטר אפרטהייד. הצו אף עלול לפגוע בפעילי זכויות אדם, המסיעים לעתים קרובות פלשתינאים בכלי רכב ישראליים, למשל, על מנת להגיש תלונה במשטרה. עוד נטען, כי הצו יקשה עוד יותר על תנועת אזרחים פלשתינאים ברחבי הגדה.

על העותרים נמנים ארגון זכויות האדם יש דין, האגודה לזכויות האזרח בישראל, גישה, הועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט, מחסום ווטש, רופאים לזכויות אדם ובמקום – מתכננים למען זכויות תכנון. את העותרים מייצג עו"ד מיכאל ספרד, היועץ המשפטי של יש דין.