שופטי בג”צ החליטו: המדינה צריכה לבחון מחדש את תנאי הסף שהציבה לכניסת סטודנטים פלסטינים ללימודים בישראל

"אנחנו רואים קושי בקריטריונים" אמרה נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש. "הקריטריונים מהווים התערבות בוטה ופסולה בשיקול דעתם של המוסדות האקדמיים הישראלים" טען עו"ד נעם פלג מגישה.

יום חמישי, 1.11.2007
– שופטי בג"צ (בהרכב הנשיאה בייניש, פוגלמן ופרוקצ’יה) ביקרו את הקריטריונים שקבעה המדינה, על רקע חוסר התייחסותם לאינטרסים של מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל ולעמדתם בעניין. נזכיר, שישה מתוך שבעה רקטורים של האוניברסיטאות בישראל ביקשו בעבר משר הביטחון לאפשר להם לקבל ללימודים כל סטודנט העונה לקריטריונים האקדמיים, בכפוף לבדיקה ביטחונית פרטנית. השופטים התייחסו גם לפנייתו של יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ הרב מיכאל מלכיאור, לשר הביטחון: "מניעת השכלה גבוהה מסטודנטים פלסטינים, שלעיתים האפשרות היחידה שיש בידם היא ללמוד בישראל, אינה רק פגיעה בהגינות האנושית ובעמדותינו הנאורות המוצהרות, היא גם עלולה להוות גורם נוסף לתסכול ולשנאה, ובסופו של יום ליצור אקלים שלילי שבו קיימת סכנה ביטחונית חמורה, ולא בלימודי ביולוגיה, מתמטיקה, או גיאוגרפיה…".

עו"ד נעם פלג מגישה טען בדיון שהקריטריונים פוגעים בחופש האקדמי של מוסדות השכלה הגבוהה הישראליים, הן באשר לשיקוליהם את מי לקבל בשעריהם והן באשר לעצמאות התכניות האקדמיות שלהם.

בג"צ נתן למדינה ארכה של ארבעה חודשים לבחון פעם נוספת את עמדתה, תוך התייחסות להערות השופטים בדיון, ולהגיש תנאי סף מעודכנים.