מכתב פומבי ממייסדי עמותת גישה בתגובה למתקפה על ארגוני זכויות אדם ישראליים

יום חמישי, 13.1.2011

חברים, קולגות ואלה שמתעניינים בפעילותה של עמותת גישה,

בשנת 2005 הקמנו את עמותת גישה במטרה להגן על זכויותיהם של תושבי השטחים הפלסטיניים לחופש התנועה. עשינו זאת תוך אמונה בחשיבות של קידום זכויות אדם, בייחוד כשמדובר בפעילותה של המדינה מול בני אדם שאינם אזרחי מדינת ישראל, שחיים תחת כיבוש ובשל כך – אינם משתתפים במערכת הפוליטית הישראלית.

אנו גאים בפעילות זו ובתרומתה לחיי האנשים המתגוררים באזור.

ברצוננו להביע דאגה מן המתקפה כנגד ארגוני זכויות אדם בישראל אשר מנהלים חברי כנסת מסויימים ונציגי ממשלת ישראל מסויימים וכן להדגיש את תפקידה של עמותת גישה ושל הארגונים העמיתים שלה בקידום ערכים דמוקרטיים וזכויות יסוד.

לאחרונה הועברה בכנסת הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטארית שתחקור את מקורות המימון של ארגוני זכויות אדם ישראליים ושל פעילותם. על החלטה זו הגיבו גישה וארגונים נוספים. ההצעה לכשעצמה בעלת אופי סמלי בעיקר, שהרי לכנסת אין סמכות לזמן עדים או לבצע פעילויות חקירה אחרות. אולם, היא מלווה בהתבטאויות בוטות מטעם נציגי המדינה, לרבות האשמות לפיהן ארגוני זכויות אדם הינם "סייעני טרור", "אויבי ישראל" ו"בוגדים".

אנחנו מודאגים מניסיון זה לערער על הלגיטימיות של ארגוני החברה האזרחית המותחים ביקורת על פעולות המדינה והמבקשים להגן על זכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות. ארגוני החברה האזרחית הם לב לבה של חברה דמוקרטית, ותפקידם – תפקידנו – הוא להעלות לדיון ציבורי את פעולות הרשויות הישראליות.

לא ברורה לנו ההצעה לחקור את מקורות המימון שלנו, שהרי לפי החוק, עמותת גישה מדווחת על מקורות המימון שלה לרשויות הישראליות וכן מפרסמת אותם באינטרנט. אנו גאים בתורמים שלנו: קרנות ציבוריות ופרטיות מאירופה, ארה"ב וישראל ותורמים פרטיים נדיבים, בעיקר מארה"ב ומאירופה. ראוי שארגון ללא מטרות רווח יתנהל בשקיפות, ועל כן, גם לפי החוק, עמותת גישה מגישה מדי שנה דו"חות כספיים לרשויות בהם מפורטות התרומות שהתקבלו לאותה שנה. נציין שהתרומות שגישה מקבלת מקרנות ציבוריות של מדינות באירופה מהוות רק חלק זעיר מהתמיכה שמעבירות אותן מדינות לארגוני החברה האזרחית במישור האקדמי, המדעי והתרבותי בישראל ובמקומות אחרים. בכך, אותן מדינות מבקשות לקיים דיאלוג עם החברה האזרחית הישראלית על בסיס ערכים משותפים.

אנו מביעים הכרת תודה לתורמים שלנו מישראל ומחו"ל המבקשים לקדם ערכים הומאניים ושמירה על זכויות אדם.

אנו מזמינים את כלל הציבור – לרבות חברי כנסת ישראל – לבקר באתר שלנו ב- www.gisha.org. נמשיך לפעול למען עתיד טוב יותר, המבוסס על קיום זכויות יסוד, חופש הביטוי, כבוד האדם וכמובן – חופש התנועה.

בברכה,

פרופ’ קנת מן עו"ד שרי בשי
יו"ר הועד המנהל מנכ"ל