גם ועדת חקירה אינה יכולה להכשיר שלילת חופש תנועה שלא לצורך ביטחוני

יום ראשון,  3.1.2011 – בעקבות הפרסום היום של מסקנות הביניים של ועדת טירקל לבדיקת אירועי המשט הימי מיום 31.5.2010, והקביעה שהסגר הימי שהוטל על רצועת עזה הינו חוקי, עמותת גישה מבקשת להגיב כדלהלן:

גם ועדת חקירה אינה יכולה להכשיר מניעת מעבר אנשים וסחורות שלא לצרכים ביטחוניים, כפי שנעשה במסגרת הסגר הכולל שהוטל על רצועת עזה, שהסגר הימי הוא חלק אינטגרלי ממנו. עמותת גישה מדגישה כי מטרה עיקרית של ההגבלות, כפי שהמדינה הצהירה עליה, הייתה שיתוק הכלכלה בעזה ומניעת אפשרות לקיים שם חיים תקינים. מטרה זו מנוגדת למשפט הבינלאומי, האוסר על השימוש באזרחים על מנת לקדם מטרות "אסטרטגיות", בנסיבות בהן מדינת ישראל שולטת באפשרותם להעביר סחורות. למרות שחלק מן ההגבלות הללו הוסרו בעקבות המשט, ישראל מוסיפה למנוע מעבר אנשים, הוצאת סחורות לשיווק מחוץ לעזה וכניסת חומרי בנייה – וזאת שלא לצרכים ביטחוניים.

החוק הבינלאומי מתיר הגבלת תנועה על מנת למלא צרכי ביטחון, תוך שמירה על זכויותיהם של תושבים פלסטינים בעזה לקיים חיים תקינים. אולם הטלת סגר לשם ענישה – אסורה, כפי שגם קבע ארגון הצלב האדום הבינלאומי בהתייחסו לאירועי המשט. לפי מסמכים רשמיים שנחשפו במסגרת עתירה שהגישה עמותת גישה מכוח חוק חופש המידע, מדינת ישראל מנעה מעבר של סחורות אזרחיות כגון תבלינים, חומרי גלם ומוצרי צריכה ואף קבעה הגבלות על כמות המזון שתאפשר לתושבי עזה לרכוש. אנו חולקים על מסקנת הועדה, לפיה הגבלות אלה היו מוצדקות מסיבות צבאיות או "אסטרטגיות". לא ברור כיצד מניעת מעבר של מרגרינה תעשייתית, דפי נייר וכוסברה לרצועת עזה תרמה, כלשונה של הועדה, להגבלת "יכולתו של החמאס ובכלל זה יכולתו הכלכלית, להמשיך ולתקוף את מדינת ישראל".

ישראל אינה יכולה להתנער מאחריות לגורלם של תושבי רצועת עזה כל עוד היא ממשיכה לשלוט באלמנטים מרכזיים של החיים שם. עמותת גישה קוראת למדינת ישראל לבטל את ההגבלות על תנועה שאינן קשורות לצורך ביטחוני קונקרטי ולאפשר מעבר של אנשים וסחורות מרצועת עזה ואליה, בכפוף לבדיקות ביטחוניות פרטניות.