ארגוני זכויות אדם: הצעת החוק להסתרת מידע הנוגע להפרות חמורות של החוק הבינלאומי – סכנה לערכי הדמוקרטיה

יום שלישי 29.4.2010 – אנו, ארגוני זכויות אדם אשר הינם עמותות רשומות בישראל, מגיבים בדאגה נוכח הצעת חוק העמותות (תיקון – סייגים לרישום ופעילות עמותה), התש"ע – 2010, אשר הונחה אתמול על שולחן הכנסת (מצורפת כקובץ). הצעת החוק, אם תתקבל, תמנע רישום עמותה או תסגור עמותה קיימת "אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה מוסרת מידע לגורמים זרים או מעורבת בתביעות משפטיות בחו"ל, כנגד בכירים בממשל בישראל ו/או קצינים בצה"ל, בגין פשעי מלחמה".

הערכים הדמוקרטיים הינם לב ליבה של העשייה של קהילת זכויות האדם בישראל. במקום להגן על ערכי הדמוקרטיה, מעדיפים יוזמי החוק לרמוס אותה עד עפר. מעשה זה מהווה המשך ישיר למנהיגות חסרת אחריות, אשר עושה כל אשר לאל ידה לפגוע בערכי הדמוקרטיה ובמבנים המאפשרים את קיומה: בית המשפט העליון, עיתונות חופשית וארגוני זכויות האדם. מרחב ציבורי ללא מערכות אלו, אשר חייבות לפעול ללא תלות בשלטון, הוא מרחב נכה ואנטי-דמוקרטי במהותו.

טוב יעשו יוזמי החוק אם ישקיעו מרצם במילוי תפקידם בפיקוח על פעולות הרשות המבצעת ובכללה רשויות הבטחון. במקרים בהם קיים חשד לביצוע פשעי מלחמה, מן הראוי שיפעלו לקיום חקירה עצמאית ובלתי תלוייה בישראל, בהלימה לאמות המידה של המשפט הבינלאומי. סירובה המתמשך של ממשלת ישראל לאפשר את מיצוי הדין בישראל הוא שהוביל למצב בו השיפוט עשוי להתקיים בחו"ל. הצעת החוק – המבקשת להסתיר מידע או חשד לפשע – עומדת בניגוד לאמנות בינלאומיות ולהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות אדם, שנחתמו לאחר מלחמת העולם השנייה, ומהווה שפל מוסרי חסר תקדים בבית המחוקק הישראלי.

ההודעה הינה מטעם פורום המנכ"לים של ארגוני זכויות האדם החתומים:
במקום ‖ בצלם ‖ גישה ‖ האגודה לזכויות האזרח בישראל ‖ הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ‖ המוקד להגנת הפרט ‖ יש דין ‖ עדאלה ‖ רופאים לזכויות אדם‖ רבנים שומרי משפט