חתני פרס ישראל ועשרות אנשי אקדמיה לשר הביטחון: “יש לבטל האיסור הגורף המונע מצעירים פלסטינים מעזה ללמוד באוניברסיטאות פלסטיניות בגדה המערבית

יום רביעי, 28.4.2010 – 10 חתני פרס ישראל ויותר מ-50 אנשי אקדמיה ואנשי רוח ותרבות פנו היום במכתב לשר הביטחון בבקשה לבטל את האיסור הגורף שמטילה ישראל מאז שנת 2000 על מעבר סטודנטים פלסטינים מעזה לגדה המערבית לצורך לימודים. בין החותמים על המכתב גם חתני פרס ישראל לשנת 2010 פרופ’ אבישי מרגלית ופרופ’ יהושע קולודני, זוכי הפרס בעבר פרופ’ דוד טרטקובר ויהודה ג’אד נאמן ואנשי התרבות יהושע סובול וניר ברעם.
"אנו סבורים כי איסור גורף על מעברו של כל תושב עזה המבקש ללמוד בגדה המערבית, הנו איסור בלתי מידתי שראוי לבטלו",כותבים האישים, "במקום איסור זה, אנו מבקשים לאפשר לצעירים להגיע למקום לימודיהם בכפוף לבדיקה ביטחונית פרטנית של בקשותיהם ולכל הפחות – ששר הביטחון יכונן מנגנון שיאפשר בדיקה פרטנית במקרים שלפתרונם עשויות להיוודע השלכות אנושיות חיוביות".
אנשי האקדמיה והתרבות החתומים על המכתב מציינים עוד כי "הכשרה אקדמית ומקצועית, הינה חיונית לרווחתה ולצמיחתה של החברה הפלסטינית ולפיתוחו האישי של כל אחד מהצעירים והצעירות המבקשים לקדם את עצמם וכי מתן אפשרות לשכנינו הפלסטינים לבנות חברה אזרחית משגשגת ושוחרת שלום מקדם אינטרס ישראלי מובהק".
מאז שנת 2000 מטילה ישראל איסור גורף על צעירים פלסטינים מרצועת עזה ללמוד באוניברסיטאות פלסטיניות בגדה המערבית. בניגוד לפסיקת בג"ץ משנת 2007שקבע כי יש לשקול לאפשר לסטודנטים מעזה המבקשים ללמוד בגדה המערבית לעשות כן "במקרים שלפתרונם עשויות להיוודע השלכות אנושיות חיוביות", למיטב ידיעתה של עמותת גישה, מאז מתן פסק הדין לא נתנה ישראל לאף סטודנט תושב עזה היתר כניסה לישראל לצורך מעבר ללימודים בגדה המערבית. זאת בעת שבסוף שנות ה–90 למדו בגדה המערבית כ–1,000 סטודנטים תושבי עזה, רבים מהם במקצועות חיוניים אשר לא ניתן לרוכשם ברצועת עזה כגון ריפוי בעיסוק, רפואת שיניים, פיזיותרפיה ועוד.
בימים אלה פנתה עמותת גישה בשנית לרשויות הישראליות בעניינם של שלושה סטודנטים אשר התקבלו ללימודים באוניברסיטת בית לחם. השלושה – גודת מיחאיל, דאנא תרזי ועודה גלדה – היו אמורים להתחיל את לימודיהם בקיץ 2009 אולם למרות בקשתן של עמותת גישה ושל אוניברסיטת בית לחם, סירבה ישראל לאפשר את יציאתם מעזה. כעת הם מבקשים להגיע לסמסטר קיץ 2010 באוניברסיטה.
האיסור הגורף בנושא מעבר סטודנטים בין עזה לגדה המערבית הינו רק נדבך אחד במדיניות ישראלית כוללת אשר מטרתה הפרדה בין השטחים הפלסטיניים. בין השאר נכנס לתוקפו לאחרונה צו חדש אשר מעמיד בסכנת הרחקה לעזה כל תושב פלסטיני שמענו הרשום הוא עזה ושוהה בגדה המערבית, גם אם במשך שנים רבות או אף כל חייו. ישראל כבר מיישמת מדיניות הרחקה זו במהלך השנים האחרונות וכך לדוגמא הרחיקה לעזה באוקטובר 2009 את ברלנטי עזאם, סטודנטית בת 22, אשר שהתה בגדה מאז 2005 והיתה חודשיים בלבד לפני סיום תואר במנהל עסקים באוניברסיטת בית לחם. במקביל, מאז שנת 2000 מסרבת ישראל, אשר שולטת על מרשם האוכלוסין הפלסטיני, לאפשר שינוי כתובת מעזה לגדה.