עמותת גישה מברכת על פניית ועדת טירקל אל ארגוני זכויות אדם לקבלת מידע

יום שלישי, 21.9.2010

עמותת גישה מברכת את הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי בראשות השופט יעקב טירקל על החלטתה לפנות לארגונים לזכויות אדם בבקשה לקבלת מידע. פניית הוועדה באה לאחר שעמותת גישה פנתה אל הוועדה, ביקשה להעיד בפניה, והציעה לה מידע מקיף על הסגר על עזה והשפעתו על האוכלוסייה ברצועה.

ועדה החוקרת אירוע הקשור בהפרת זכויות אדם, מן הראוי שתהיה קשובה לקולם של ארגוני זכויות האדם. למידע המגיע מהחברה האזרחית וממקורות עצמאיים ולא ממסדיים חשיבות רבה בחקר ארועי המשט.