ישראל מודיעה: אין הקלות על מעבר אנשים אל רצועת עזה וממנה

ההודעה נמסרה במסגרת דיון בעתירה של עורכת דין מעזה שביקשה לצאת ללימודי דמוקרטיה וזכויות אדם בגדה המערבית. בג"צ דחה את העתירה.

יום חמישי, 8.7.2010 – בג"ץ דחה אתמול עתירה שהוגשה בשמה של גב’ פאטמה שריף, עו"ד לזכויות אדם מרצועת עזה אשר ביקשה להגיע ללימודי התואר השני שלה בדמוקרטיה וזכויות אדם בגדה המערבית. בפסק הדין הקצר, כתבו השופטים כי הם בוחרים שלא להתערב במדיניות של ישראל ובכך להתיר על כנו את האיסור הגורף אשר מחילה ישראל מאז שנת 2000, על מעבר סטודנטים מרצועת עזה לגדה המערבית למטרת לימודים אקדמיים. עוד קודם לכן, בתגובת המדינה לביהמ"ש הודיעה המדינה, בהצהרה לביהמ"ש, שגם תחת מדיניותה "החדשה" לגבי עזה, לא יהיו כל הקלות במדיניות שמונעת מעבר אנשים אל רצועת עזה וממנה, קרי, ישראל תמשיך לאפשר מעבר רק במקרים הומניטריים חריגים, בעיקר רפואיים.
עו"ד ד"ר נעמי הגר מעמותת גישה אשר הגישה את העתירה בשמה של עו"ד שריף: "לא ברור מה ישראל מרוויחה בכך שהיא מונעת מעו"ד צעירה ומוכשרת, שאין כלפיה כל טענה ביטחונית, מלהמשיך ולהתפתח בתחום זכויות האדם כך שתוכל לתרום להתפתחות ושגשוג החברה האזרחית הפלסטינית. חבל שביהמ"ש נמנע מלהתייחס לפסיקה שלו עצמו ולבחון את הבקשה הפרטנית של עו"ד שריף במתווה שהוא עצמו קבע ב – 2007, כלומר לבחון חריגים לאיסור הכללי".
גב’ שריף, שלמדה משפטים בעזה, עובדת כעורכת דין במרכז אל-מיזאן לזכויות אדם בעזה, ארגון בלתי מפלגתי ששם לו למטרה לקדם זכויות אדם ודמוקרטיה ברצועת עזה. בחמש השנים האחרונות עבדה גב’ שריף בהגנה על זכויות האדם, בין השאר בפרויקט להגנה על נשים מפני אלימות במרכז המשפטי לייעוץ ומחקר לנשים. היות שאין בנמצא תוכנית אקדמית רלוונטית ברצועת עזה, נרשמה גב’ שריף ללימודים באוניברסיטת ביר זית, מתוך כוונה לשוב לעזה בתום לימודיה, שם מחכה לה משרתה בעמותת אל-מיזאן. הרשויות הישראליות סירבו לבקשתה, בטענה שאינה עומדת בקריטריונים שקבעה ישראל ליציאת אנשים מרצועת עזה – "מקרים הומניטריים וחריגים" בלבד.
גב’ פאטמה שריף: "חילופי ידע ומומחיות חיוניים להגשמה העצמית של אנשים, במטרה לפתח חברה אזרחית בעזה, בעיקר כשמדובר בנושאי דמוקרטיה וזכויות אדם. לא יהיה שיפור של ממש בעזה עד שכל האנשים – כולל סטודנטים, משפחות, עובדים וחולים – יוכלו לנוע בחופשיות".
מאז שנת 2000 מטילה ישראל איסור גורף על יציאת סטודנטים פלסטינים מרצועת עזה ללימודים באוניברסיטאות פלסטיניות בגדה המערבית. בפסיקה משנת 2007 הורה בג"ץ למדינה לשקול לאפשר לסטודנטים מעזה ללמוד בגדה המערבית "במקרים שלפתרונם עשויות להיוודע השלכות אנושיות חיוביות". אולם, בדיון היום הודתה המדינה כי מאז מתן פסק הדין לא נתנה ישראל לאף סטודנט תושב עזה אישור מעבר ללימודים בגדה המערבית.
הצהרתה הכתובה של המדינה מבהירה כי החלטת הקבינט מיום 20 ביוני 2010 בנוגע לשינוי במדיניות ישראל לגבי עזה נוגעת רק להקלה בהגבלות על מעבר סחורות לרצועה. פרקליטות המדינה הבהירה, בשם משרד הביטחון, כי החלטת הקבינט אינה מרחיבה בשום אופן את סוגי האנשים שתנועתם מותרת וכי ישראל רק תייעל את הליכי הטיפול בבקשות מעבר: "לגבי מעבר של אוכלוסייה, ההודעה (מ-20.6) לא קבעה דבר בנוגע להרחבת המדיניות הנוכחית במסגרתה מתאפשרת הכניסה במקרים הומניטאריים בדגש על מקרים רפואיים דחופים […]. אין בהחלטה זו כדי להרחיב את הקריטריונים, ובוודאי שאין בה כדי להתיר מעבר לצורך לימודים אקדמאיים לתואר שני".