עמותת גישה הוזמנה להעיד בפני ועדת טירקל ביום רביעי 13.10.10

יום שלישי, 5.10.2010 – עמותת גישה קיבלה ביום ב’, 4.10.10 הזמנה רשמית מהוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מתאריך 31.5.10, בראשות השופט יעקב טירקל, להעיד ולספק מידע בנוגע לסגר על רצועת עזה והשפעתו על האוכלוסייה ברצועה.

בכוונתה של עמותת גישה לומר לוועדה שהסגר הימי על עזה היה ונותר בלתי חוקי, מכיוון שהוא מופעל לא רק בשל שיקולי ביטחון, אלא גם מתוך רצון להפעיל לחץ על האוכלוסייה האזרחית בעזה, כחלק ממדיניות של ענישה קולקטיבית.

ההזמנה התקבלה לאחר שעמותת גישה ביקשה מן הוועדה לזמן אותה להעיד, לאור החשש שהמידע שהוצג על ידי הממשלה לא היה מלא. כתוצאה מכך, הוועדה הזמינה את גישה, וכן נציגים מהארגונים "רופאים לזכויות אדם" ו"בצלם".

עמותת גישה העבירה לוועדה מסמכים שחושפים כי המטרה הראשית של ההגבלות שהטילה ישראל על תנועת סחורות לרצועת עזה הייתה שיתוק הכלכלה ברצועה, כחלק ממה שמכונה "לוחמה כלכלית" כנגד שלטון החמאס. המשפט הבינלאומי אמנם מאשר הגבלות שמיועדות למנוע העברת חומרי לחימה, אך אינו מאשר לישראל למנוע העברת סחורות אזרחיות באופן מובהק.

עמותת גישה תעיד בפני הוועדה ביום ד’, 13.10.10 בשעה 13:00, באולם הדיונים "רעות" בבית ההארחה "יצחק רבין", רח’ נחמן אביגד 1, גבעת רם, ירושלים.