גישה במכתב לראש הממשלה: מדוע הצהרת רה”מ ביחס להעברת סחורות לרצועת עזה לא מיושמת בשטח?

יום רביעי, 2.6.2010 – עמותת "גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע" פנתה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בו ביקשה כי ינחה את גורמי הביטחון ליישם מדיניות של מעבר חופשי של סחורות אזרחיות לרצועת עזה בכפוף לבדיקה ביטחונית פרטנית.

גישה פנתה לראש הממשלה לאחר הצהרתו מיום ב’, 31.5.10, בה טען שכל מה שישראל מבקשת ביחס להגבלות על מעבר סחורות הוא למנוע מעבר אמצעי לחימה לרצועת עזה. זאת בעת שלפי ראש הממשלה: "כל סחורה, כל עזרה הומניטארית לעזה, יכולה להיכנס. מה שאנחנו רוצים למנוע זה את היכולתלהכניס אמצעי לחימה." רה"מ אמר דברים אלה על רקע הדרישה לחקור את האירוע בו, לפי הדיווחים, נהרגו 9 אנשים במשט שביקש להעביר סחורות לרצועת עזה.

עמותת גישה מברכת את ראש הממשלה על הצהרה זו אולם מצביעה על כךשדברים אלה אינם משקפים את מדיניות גורמי הביטחון הפועלים בשטח בעת שבפועל מוגבלת העברתם לרצועת עזה של מאות פריטים, שאינם בבחינת אמצעי לחימה, ביניהם מרווה, חומץ, ג’ינג’ר וצעצועי ילדים.

בנוסף, למרות עתירה אשר הגישה עמותת גישה לביהמ"ש, מסרבים גורמי הביטחון לחשוף את נוהליהם ואת הקריטריונים המנחים אותם בקובעם אילו סחורות מותר ואסור להעביר לרצועת עזה: "אם כדבריך, ניתן להכניס לרצועת עזה כל מוצר ובלבד שלא יהיה אמצעי לחימה, הרי שהגורמים הפועלים בשטח אינם מעודכנים במדיניות הממשלה או שאינם פועלים בהתאם לה", כתבה עו"ד תמר פלדמן מעמותת גישה.

גישה קוראת לדרג המדיני להסדיר מנגנון שיקפיד על שקיפות להעברת סחורות אזרחיות אל רצועת עזה וממנה, אשר יאפשר מעבר חופשי של סחורות, לרבות חומרי גלם, מוצרי ייצוא וחומרי בנייה, בכפוף לבדיקות ביטחוניות פרטניות.