כתוצאה מעתירת גישה: המדינה תחשוף מסמכים ישנים, אך עדיין מסתירה חדשים

 לאחר שנה וחצי של מניעת חשיפת מסמכים על בסיס טענות בדבר "פגיעה בביטחון המדינה", ישראל מסכימה לחשוף מסמכים בנוגע למדיניות הסגר על עזה בתקופה שלפני המשט.

ישראל מסרבת לחשוף מסמכים עדכניים על מגבלות על הכנסת סחורות לרצועת עזה.

 ישראל מסרבת לחשוף את "מסמך הקווים האדומים" ובו לכאורה קובעת המדינה את צריכת הקלוריות המינימאלית הדרושה להישרדות תושבי רצועת עזה.

יום חמישי, 7.10.2010 – לאחר שנה וחצי שבה הכחישה המדינה את קיום המסמכים ומנעה את חשיפתם, ישראל הסכימה לחשוף לציבור שלושה מסמכים הקשורים למדיניות הכנסת סחורות לרצועת עזה בתקופה שלפני המשט לעזה. המסמכים כוללים רשימה של אייטמים אותם אישרה ישראל להכניס לרצועה, תהליכי אישור ודחיית הסחורות, ו"מערכת ניטור" לבדיקת מלאי בעזה. ההסכמה הגיעה במסגרת דיון בעתירת עמותת גישה על פי חוק חופש המידע בבית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרתה דרשה העמותה שקיפות במדיניות הסגר על עזה.

שנה וחצי של מניעת מידע
למרות הסכמתה לחשוף מסמכים ישנים, המדינה סירבה לחשוף מסמכים חדשים בנושא המדיניות הנוכחית של הכנסת סחורות לרצועה, המופעלת מאז תקרית המשט ב- 31 למאי. המסמכים שביקשה עמותת גישה יחשפו הליכים להעברת סחורות לתוך רצועת עזה, כולל הקריטריון על פיו מוערכות בקשות של ארגונים בין לאומיים להעברת חומרי בנייה הנדרשים לבניית בתי ספר, בתי מגורים ותשתיות. מאז השינוי במדיניות הסגר, ישראל אישרה כניסה לעזה רק ל- 180 משאיות שהובילו פלדה, בטון וחצץ. זאת, למרות שיש צורך בכניסת עשרות אלפי משאיות עם חומרים אלה לצרכי שיקום. המדינה טענה שעל גישה להגיש בקשה חדשה לחשיפת המסמכים העדכניים. עורכת הדין מטעם גישה, תמר פלדמן, טעמה שעל המדינה לחשוף את המסמכים כיום, וציינה שעברה שנה וחצי מאז הבקשה הקודמת של גישה.

ומה עם "מסמך הקווים האדומים"?
בדיון הבוקר, המדינה המשיכה לסרב לשחרר את המסמך הידוע בשם "מסמך הקווים האדומים", שבו המדינה לכאורה קובעת את מינימום צריכת הקלוריות הנדרש לקיומם של תושבי רצועת עזה. המדינה טענה שהמסמך הוא "טיוטה פנימית". גישה טענה כי להפחית את צרכי הקיום של תושבי רצועת עזה לרמת "מינימאלית" מפר את ההתחייבויות של ישראל תחת החוק הבינלאומי להימנע מפגיעה באזרחים ולדאוג לחיים נורמאלים בעזה.

ועדת טירקל והדיון הציבורי
ההסכמה של המדינה הגיעה בתזמון חשוב במיוחד, כשבוע לפני העדות המתוכננת של גישה וארגוני זכויות אדם נוספים בפני ועדת טירקל לחקר אירועי המשט הימי מה-31 במאי. גישה תטען בפני הוועדה כי מדיניות הכנסת הסחורות של ישראל, כולל הסגר הימי, הן לא חוקיות בגלל שבעבר ובהווה היא תוכננה על מנת להפעיל לחץ על האוכלוסייה האזרחית בעזה, תוך הפרה של החוק הבינלאומי נגד ענישה קולקטיבית.

המדינה הסכימה להגיש את המסמכים לגישה בתוך 14 יום, שלאחריהם בית המשפט יקבע האם עליה להציג גם את "מסמך הקווים האדומים" ואת המדיניות החדשה.

על פי מנהלת המחלקה המשפטית של עמותת גישה, תמר פלדמן, שהגישה את העתירה: "זוהי בושה שרק לאחר שנה וחצי של סחבת ותרגילי התחמקות הסכימה המדינה לחשוף את המסמכים כפי שהחוק מחייב. ואפילו מצערת יותר היא העובדה שהמדינה ממשיכה להסתיר מידע מהציבור על מדיניותה הנוכחית כלפי רצועת עזה".