לבקשת גישה: ביהמ”ש ידון מדוע מתעלם מתאם פעולות הממשלה בשטחים מחוק חופש המידע

מחר, יום ה’, 21.1.10, בשעה 09:00 יערוך ביהמ"ש לעניינים מנהליים בת"א דיון בעתירה לפי חוק חופש המידע שהגישה עמותת גישה.

העתירה הוגשה לאחר חצי שנה של ניסיונות להשיג מידע בנוגע למניעת כניסת מזון וסחורות לרצועת עזה.

משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים מסרבים לחשוף מסמכים ונהלים בלי להציג כל סיבה שהיא.

לא ברור מדוע מתירה ישראל מעבר קמח ואינה מתירה מעבר חומץ או כוסברה וכיצד זה קשור לשיקולי ביטחון.

יום חמישי, 20.1.2010 – ביהמ"ש לעניינים מנהליים בת"א ידון ביום חמישי, 21.1.10 בשעה 09:00 בעתירה לפי חוק חופש המידע שהגישה עמותת "גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע" ובה ביקשה כי משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים יחשפו את המדיניות בנוגע להתרת כניסתם של מזון וסחורות חיוניות אחרות לרצועת עזה.

העתירה הוגשה לאחר חצי שנה בה ניסתה עמותת גישה – ללא כל הצלחה – לפלס דרכה בסבך הבירוקראטי במטרה לקבל מענה מהרשויות המוסמכות לשאלות בסיסיות ביותר, מידע אותו הן מחויבות לחשוף ע"פ חוק: מהן הסחורות שכניסתן לעזה מותרת או אסורה, מהם הקריטריונים לפיהם מוגדרות סחורות כהומניטאריות ומהם הנהלים המנחים את עבודת המתפ"ש. כך למשל, לא ברור מדוע מתירה ישראל מעבר קמח וסוכר אך אינה מתירה מעברם של חומץ או כוסברה כמו גם לא ברור מדוע התירה לפתע ישראל לפני כחודשיים מעברם של מטליות לתינוקות, מגבים, פלפל שחור וזעתר לאחר שאסרה על העברתם לעזה. לא ברור מהו הקשר בין האיסור על העברת צעצועי ילדים או נעליים לבין הצרכים הביטחוניים האמורים להנחות את מדיניות המעברים של רצועת עזה.
ההתעקשות של המתפ"ש ומשרד הביטחון לשמור על עמימות בעניין הסחורות משתקפת היטב בתשובה ששלח המתפ"ש שבוע בלבד לפני הדיון, תשובה אשר מתיימרת לתת מענה לשאלות שהגישה עמותת גישה חצי שנה קודם לכן. בין היתר, לא ניתנה תשובה לשאלה כיצד מצליח המתפ"ש לענות על "צורכי האוכלוסייה המינימאליים" בעת שהוא ממשיך ומתעקש שמעולם לא הגדיר מהו מינימום זה. בתגובתה טענה המדינה כי על גישה למחוק את העתירה.

"חוק חופש המידע הוא אחד האמצעים להבטחת זרימתו של מידע שהינו חיוני לקיומה ולהבטחתה של דמוקרטיה, וכן לקיומה של ביקורת אמיתית על זרועות השלטון", כתבה בעתירה עו"ד תמר פלדמן מגישה, "הזכות לקבלת מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר הדמוקרטי".

בתשובתו המאוחרת מסרב המתפ"ש לחשוף גם את מסמך "הקווים האדומים" אשר לכאורה קובע את המינימום התזונתי הנדרש לקיומם של תושבי רצועת עזה ומכיל טבלאות מפורטות של מספר הגרמים והקלוריות מכל סוג מזון שיש לאפשר לכל תושב הרצועה לצרוך, לפי חלוקת גיל ומין. המסמך, אשר מעורר דאגה רבה רק מעצם קיומו – החלטתה של מדינת ישראל לקבוע וליישם מדיניות שגוזרת על בני אדם מחיה במינימום תזונתי, אינו נגיש לציבור הרחב. למרות פניות חוזרות ונשנות של גורמים שונים, לרבות חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לשעבר – אופיר פינס-פז, נמנע משרד הביטחון ממסירת המידע לציבור.

כך, העלטה המכסה כיום את מרבית נוהליהן ופעולותיהן של הרשויות ביחס למעבר סחורות לרצועת עזה פוגעת קשות בזכויותיהם הבסיסיות ביותר של מיליון וחצי תושבי רצועת עזה ומכבידה מאוד, הן מבחינה לוגיסטית והן מבחינה כלכלית, על גורמי סיוע ישראליים ובינלאומיים המנסים לעזור להם.