בקשה לצו ביניים שיעכב את שיבוש אספקת החשמל והדלק לעזה, בג”ץ 9132/07

 בג"ץ הורה למדינה להשיב לעתירה בתוך חמישה ימים

הארגונים: "לראשונה מחליטה הממשלה באופן גלוי על ענישה קולקטיבית של מיליון וחצי תושבים ברצועת עזה. ההחלטה, הבלתי חוקית, תביא לפגיעה בלתי הפיכה בבריאותם, בשלומם וברווחתם של תושבי הרצועה".

יום ראשון, 28.10.2007
– ארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים, יחד עם סמנכ"ל חברת המים של עיריות-החוף הפלסטיניות, וחקלאי תושב בית חאנון, הגישו היום (28.10.07) עתירה דחופה לבג"צ בבקשה להורות לשר הביטחון ולראש הממשלה שלא לגרום לשיבושים באספקת החשמל והדלק לרצועת עזה. הארגונים טענו בעתירה, כי ההחלטה לגרום לשיבושים באספקת החשמל והדלק לרצועת עזה, הינה בלתי חוקית בעליל ותסכן אוכלוסיה אזרחית חפה מפשע.

בניגוד לטענת הממשלה, שתושבי עזה יפגעו "רק קצת" – השיבושים עלולים לגרום לפגיעה הומניטארית נרחבת עד כדי סיכון חיי אדם, בשל פגיעה קשה בתפקוד בתי-חולים ובמערכות הביוב והמים, בפעילותם של מכשירים רפואיים ביתיים, של מקררי מזון ושל תרופות ומערכות חיוניות אחרות. "אי אפשר לשלוט ברמת הפגיעה שתיגרם כתוצאה משיבוש אספקת החשמל והדלק, ואי אפשר לשלוט בתוצאות של פעולה כזו" טוענים העותרים "ולכן כל פגיעה מכוונת בתשתית האזרחית ברצועת עזה הינה בלתי חוקית בעליל. המשפט הבינלאומי אינו מאפשר להעניש "רק קצת". המשפט הבינלאומי אוסר על ענישה קולקטיבית באופן מוחלט".

העתירה מזכירה את תלותם של תושבי רצועת עזה בישראל, לצורך אספקת החשמל והדלק. "תמוהה טענתם של המשיבים, שהושמעה בכלי התקשורת, לפיה על תושבי עזה לספק לעצמם חשמל. במשך 38 שנים של שליטה ישירה בעזה על ידי המשיבים, שקדמה לביצוע תכנית ההתנתקות, המשיבים אפשרו ודאגו להקמת תשתית חשמל מקומית מוגבלת בלבד (כ-43% מהצריכה). ושנה לאחר ביצוע תכנית ההתנתקות, הרסה ישראל את התחנה המקומית לייצור חשמל… התנהלות זו מטילה על המשיבים חובות מוגברות כלפי תושבי עזה, דווקא בתחום אספקת החשמל".

בשל הפרסומים על כך שכבר היום תוגבל אספקת הדלק והחשמל לרצועה, מבקשים הארגונים מבג"צ להוציא צו ביניים לעיכוב ההחלטה עוד לפני שיתקיים דיון בה.

עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר
אלחק
מרכז אלמיזאן לזכויות האדם
רופאים לזכויות אדם (ע"ר)
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל
מרכז עזה לבריאות הנפש
בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים