ישראל אוסרת על אמריקאי יליד עזה לבקר את אמו הגוססת בשכם, הארץ

.לקריאת הכתבה לחצו כאן