מחר בבית המשפט העליון: בג”ץ ידון בדרישת ארגוני זכויות אדם לתקן נוהל דרקוני בטיפול בבקשות תושבי עזה להיתרי מעבר

יום ג, 29 בינואר 2019: מחר (יום ד’, 30 בינואר), יתקיים בבית המשפט העליון דיון בעתירה של ארגוני זכויות האדם גישה, רופאים לזכויות אדם והמוקד להגנת הפרט נגד משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש), לשנות לאלתר נוהל המגדיר זמני טיפול בלתי סבירים בבקשות של תושבי ותושבות רצועת עזה להיתרי מעבר, ופוגע קשות בזכותם לממש צרכים בסיסיים אנושיים.

הנוהל משקף את האלימות הבירוקרטית הטמונה במשטר ההיתרים שמפעילה ישראל על תושבי הרצועה. ישראל ממילא מאפשרת לתושבים להגיש בקשות למעבר, דרך שטחה, רק על פי קריטריונים מצומצמים מאוד, שהחליטה להגדירם חיוניים וחריגים. היא התחייבה בעבר בפני בית המשפט העליון לטפל בהן בזמן סביר, שיאפשר גם ערעור במקרה של סירוב. למרות זאת, פרקי הזמן שקצבה לעצמה ישראל בנוהל הדרקוני הנוכחי, בין הגשת הבקשה ועד להכרעתה אם לאשר או לסרב לה, מאריכים את זמני הטיפול בבקשות אף בהשוואה לנוהל קודם שהגדירה ישראל ב-2015, משבשים חיים ולא מאפשרים ערעור על החלטות. פעמים רבות מענה לבקשות מתמהמה ארוכות מעבר לזמן המוכתב בנוהל, ואף לא מגיע כלל, תוך התעלמות בוטה מחובותיה של ישראל כלפי התושבים וללא הצדקה ביטחונית.

בין היתר, טווחי הזמנים הארוכים למענה מתעלמים מתורים ואירועים שנקבעו במועדים קשיחים וכך מונעים מהתושבים להגיע לטיפולים רפואיים חיוניים שאין בנמצא בעזה או לממש מלגות לימודים, שוללים את יכולתם להגיע לכנסים ולפגישות עבודה, וחוסמים השתתפות בהלוויות או חתונות, או ביקור אצל בן משפחה חולה אנושות. על פי הנוהל, בקשה ליציאה מעזה לצורך לימודים מתקדמים בחו”ל, התמחות רפואית או מסחר בגדה תמתין למענה במשך 70 ימי עבודה; טיפול בבקשת יציאה לצורך ביקור הורה או ילד חולה, יכול להימשך 50 ימי עבודה; בקשה של חולה לצאת מהרצועה לצורך טיפול רפואי תמתין להכרעה במשך 23 ימי עבודה, כחודש, בלי קשר לתור שקבע המוסד הרפואי.

היקף ועומק השליטה של ישראל בחיי שני מיליון תושבי הרצועה מטילים עליה אחריות לתקינות חייהם. במקום לעכב ולהקשות, ואף להתחמק בכלל ממתן החלטות שלהן השפעה מכרעת על גורלם, על ישראל לטפל באופן ראוי, יעיל וזריז בהרבה בבקשות להיתר מעבר דרך שטחה למימוש צרכיהם הבסיסיים ביותר.

לקריאת העתירה, כאן.