2017, שנת ההחמרות בסגר. הגרועה מאז “מבצע צוק איתן”

יום ב’, 15  בינואר 2018: מסמך חדש של גישה2017: הסגר עוד מתהדק – סוקר ומנתח עשרה מהמהלכים שבהם נקטה ישראל במהלך 2017 והביאו להחרפת הגבלות התנועה המושתות על המבקשים לנוע מרצועת עזה ואליה דרך מעבר ארז. ברשימה צעדים חדשים, לצד החמרת מגמות קיימות. ההחלטות התקבלו ללא דיון ציבורי, בדרך כלל ללא הסבר, ויושמו ללא התראה. לא נראה כי השפעותיהן על חיי התושבים בעזה, שגם כך סובלים ממצוקה קשה מאוד, הובאה בחשבון. ההידוק בסגר, לצד הסגירה המתמשכת של מעבר רפיח למצרים, הוביל לפגיעה קשה באפשרויות התנועה של התושבים, המצומצמות מאד ממילא.

ברשימת ההחמרות במשטר ההיתרים: הארכה משמעותית בזמני טיפול בבקשות להיתרי כניסה לישראל לרבות לצורך נסיעה לגדה המערבית ולחו”ל, בעוד אלפי בקשות נותרות תלויות ועומדות, ללא מענה כלל ; הנחייה האוסרת על פלסטינים לצאת מעזה כשבכליהם מכשירים אלקטרוניים, אוכל או מוצרי טואלטיקה; הקפאת טיפול בבקשות יציאה לקונסוליה האמריקאית; התניית יציאה לחו”ל בהסעה מאורגנת ישירה בין מעבר ארז לגשר אלנבי; עלייה במספר המניעות הביטחוניות המוטלות על תושבים; עלייה בתדירות התשאולים הביטחוניים ובלחצים שמפעיל שב”כ על המחזיקים בהיתרים עם הגיעם למעבר ארז; ביטולים של היתרי סוחרים רבים וצניחה דרמטית במספר המחזיקים בהם; ביטול יציאת מתפללים ביום שישי אל אל-אקצה בירושלים; עלייה בדרישה שמקבלי היתרים ליציאה לחו”ל יחתמו על התחייבות שלא ישובו לעזה למשך שנה שלמה, כתנאי ליציאתם מארז.

עם תום הלחימה הקשה של קיץ 2014 התבטאו בכירים במערכת הביטחון ופוליטיקאים ישראלים רבות בנוגע לקשר בין ביטחונה של ישראל לשיקומה של הרצועה ופיתוחה הכלכלי. ניכר כי הבנה זו אינה משתקפת במשטר ההיתרים שמשיתה ישראל על המבקשים לנוע מתוך הרצועה ואליה. למעשה, הנסיגה בחופש התנועה, שהחלה משלהי 2015 והמשיכה באמצעות צעדים חדשים שהוצגו במהלך השנה החולפת, הובילו לכך ש-2017 היא הגרועה מבחינת העוברים בארז מאז 2014.

מספרי היוצאים ב-2017 מראים כי במהלך השנה החולפת כולה צנח מספר היציאות של פלסטינים במעבר ארז ב-51 אחוזים בהשוואה למספרן ב-2016 ובכ-60 אחוזים בהשוואה למספרן ב-2015. ממוצע היציאות החודשי ב-2017 עמד על 5,963 יציאות בלבד, לעומת ממוצע חודשי של 12,150 יציאות ב-2016 ושל 14,276 יציאות ב-2015. הממוצע החודשי של יציאות פלסטינים דרך מעבר ארז בשנת 2014 עמד על 6,270 יציאות. בהיתרי הסוחרים התקפים חלה נפילה דרמטית של 85 אחוזים: מלמעלה מ-3,500 היתרים בסוף 2015  ל-551 בדצמבר 2017.

לסגר, שנמשך כבר מעל לעשור, השלכות נרחבות וקשות על חייהם של שני מיליון תושבי הרצועה. ההגבלות הגורפות והשרירותיות על תנועתם עוצרות את הכלכלה, רומסות את התקווה וחייבות להיפסק מיד. 2018 חייבת להיות השנה שבה ישראל תשנה מהותית את מדיניותה הכושלת כלפי הרצועה, תכיר באחריותה כלפי חיי היומיום התקינים של האוכלוסייה האזרחית ותכבד את זכויותיה לחופש תנועה.

לקריאת דף המידע “2017: הסגר עוד מתהדק”,  כאן.