תנועת אנשים דרך מעבר רפיח

גרף זה מתייחס למספר הכניסות והיציאות של העוברים דרך מעבר רפיח מחודש יולי 2010 ואילך; מבוסס על נתוני רשות המעברים בעזה

מעבר רפיח הוא המעבר היחיד שבין עזה למצרים. בשל הסגר שמטילה ישראל על המעברים היבשתיים של רצועת עזה והאיסור על התנועה האווירית והימית מהרצועה ואליה, הפך במהלך השנים מעבר רפיח לצוהר חיוני לעולם החיצון עבור תושבי הרצועה. אולם כיום מעבר רפיח נפתח לתנועת אנשים רק למספר ימים מדי חודש-חודשיים ליציאת אנשים מקטגוריות מורשות בלבד, ובשאר הזמן הוא סגור לחלוטין.

אחרי נסיגת הכוחות הישראלים מהרצועה ב-2005, בתקופה שבה יושם הסכם המעברים, כ-40 אלף כניסות ויציאות נרשמו דרך מעבר רפיח מדי חודש. אולם לאחר נפילת החייל גלעד שליט בשבי ביוני 2006 הוגבלה התנועה דרך מעבר רפיח, והמעבר היה סגור במשך 76% מהזמן. ביוני 2007, לאחר השתלטות חמאס על הרצועה, נסגר מעבר רפיח באופן קבוע, למעט פתיחות אקראיות שערכה מצרים, שענו רק על כעשירית מהצורך של תושבי הרצועה, וגם אז המעבר הותר רק עבור קטגוריות ספורות: חולים, עולי רגל, תושבי חו”ל או תושבי הרצועה שבידם אשרת שהייה בחו”ל, כולל סטודנטים.

ביוני 2010, לאחר אירועי המשט הטורקי לעזה, הודיעה מצרים על פתיחת מעבר רפיח לתנועת אנשים באופן יומיומי, כאשר המעבר נותר בדרך כלל מוגבל לקבוצות האנשים שהוזכרו לעיל. בין יוני 2010 לינואר 2011 נרשמו כ-19,000 כניסות ויציאות דרך רפיח בממוצע בחודש שהיו 47% ממספר העוברים דרך רפיח במחצית הראשונה של 2006.

בסוף מאי 2011 הודיעה מצרים על פתיחת מעבר רפיח באופן קבוע לכלל תושבי עזה הנושאים דרכון ותעודת זהות פלסטינית, עם הגבלות מסוימות על מעברם של גברים בני 18 עד 40. בין נובמבר 2012 למאי 2013, המעבר פעל בכל ימי השבוע ועברו בו עשרות אלפי פלסטינים בחודש. במחצית הראשונה של 2013, נרשמו כ-20 אלף כניסות וכ-20 אלף יציאות דרך המעבר בממוצע בחודש, בדומה למספר העוברים דרך רפיח בתקופה שבה יושם הסכם המעברים. אולם ב-5 ביולי, 2013, בעקבות ההסלמה בסיני והמאורעות במצרים, מצרים חזרה להגביל את התנועה במעבר, ובאוקטובר 2014 הוא נסגר לגמרי.

בשנת 2014 נרשמו 8,119 יציאות וכניסות דרך המעבר בממוצע בחודש. במהלך “צוק איתן” המעבר פעל כמעט כל יום, אך הותרה יציאת אנשים מקטגוריות מורשות בלבד, כפצועים, מקרים רפואיים דחופים, פלסטינים בעלי אזרחות כפולה, בעלי תושבות זרה ומחזיקים באשרות זרות. המעבר פעל באותה מתכונת עד סוף אוקטובר, 2014, אך חודש אחר כך הוא שוב נסגר לתקופות ארוכות ברציפות. בכל שנת 2015 המעבר פעל במשך 32 ימים בלבד, שרק ב-25 מתוכם התאפשרה היציאה מרצועת עזה לכיוון מצרים. ב-2014, לעומת זאת, פעל המעבר 156 ימים שב-144 מתוכם התאפשרה היציאה מרצועת עזה למצרים. ב-2016 המעבר פעל למשך 48 ימים לא רצופים, שב-42 מתוכם התאפשרה היציאה מהרצועה למצרים. ממוצע הכניסות והיציאות החודשי עמד ב-2016 על 3,520.

בשנת 2018 פעל מעבר רפיח במשך 180 יום ליציאת אנשים מעזה למצרים ו 203 ימים לכניסת לרצועה. הממוצע החודשי ליציאת אנשים מעזה דרך מעבר רפיח עמד על 5,076 בחודש, ובכניסות עמד הממוצע החודשי על 3,088 כניסות לעזה.

בשנת 2019, פעל מעבר רפיח במשך 208 יום ליציאת אנשים מעזה למצרים ו 224 ימים לכניסה לרצועה. הממוצע החודשי ליציאת אנשים מעזה דרך מעבר רפיח עמד על 6,525 בחודש, ובכניסות הממוצע החודשי על 5,647 כניסות לעזה.

עדכון אחרון: ספטמבר 2020.

ממוצע חודשי לתנועת אנשים בשני הכיוונים בתקופת הסכם המעברים

 
 

מספר הכניסות והיציאות ב - 09/20

 
 
אייקון מפתח אינפוגרפיקה = 100 מעברים בשני הכיוונים
     

הציגו גרפים קודמים

הציגו

עוד בפרסומים ומידע

פרסומים
גרפים