מעבר ארז

erez1-300מעבר ארז ממוקם בין ישראל לבין הגבול הצפוני של רצועת עזה. הוא משמש בעיקר למעבר אנשים בין הרצועה לישראל, ולגישה מהרצועה ליעדים נוספים דרך ישראל, כמו הגדה המערבית או מדינה שלישית.

מעבר ארז כיום
גרף יציאת אנשים מעזה דרך מעבר ארז »
עזה מבפנים »

היסטוריה
עד ינואר 1991 היה המעבר במקום חופשי, במסגרת היתר יציאה כללי מהשטחים שהנהיגה ישראל. החל ממועד זה נדרשו תושבי הרצועה להצטייד באישורי יציאה אישיים לישראל. ב-1993 הוכרז סגר כללי על השטחים, וב-1995 הוקמה גדר אלקטרונית וחומת בטון סביב הרצועה. עם תחילת האינתיפאדה בספטמבר 2000 חלה ירידה במספר אישורי היציאה שניתנו לתושבי הרצועה, ומעבר ארז נסגר לעתים קרובות.

במסגרת יישום תכנית “ההתנתקות” ב-2005 הכריזה ישראל על מחסום ארז כעל מעבר גבול בינלאומי, אם כי מתן אישורי המעבר דרכו הוסיף להתנהל בידי פקידי הצבא, ולא בידי משרד הפנים. מאז מרץ 2006 אסורה כניסת עובדים מעזה לישראל, ומדיניותה של ישראל היא “שלא להתיר כניסתם של תושבי רצועת עזה אלא מטעמים הומניטריים חריגים ביותר”. בשנה האחרונה מגיע מספר הכניסות של פלסטינים מעזה לישראל דרך ארז לכ- 4000 רובן של חולים המטופלים בבתי חולים בישראל ובגדה המערבית ומלוויהם, ושל סוחרים . זאת, לעומת למעלה מ-26,000 פועלים פלסטינים שיצאו לישראל מדי יום דרך המעבר בקיץ 2000, ערב האינתיפאדה.

במאי 2008 התעוררה מחאה ציבורית, כאשר נודע שמקבלי מלגת פולברייט מעזה אינם יכולים להגיע ללימודיהם בארה”ב בגלל הסגר על עזה. מאז, מתירה ישראל לסטודנטים לצאת לחו”ל דרך מעבר ארז, בתנאי שקיבלו מלגה שמוכרת על ידי ישראל ובתנאי שהמדינה בה הם עתידים ללמוד הגישה עבורם בקשה להיתר יציאה ומוכנה להעניק להם ליווי קונסולרי ממעבר ארז, דרך ישראל והגדה המערבית, למעבר אלנבי וירדן, ממנה יגיעו ללימודיהם. סטודנטים רבים מעדיפים כיום לצאת את הרצועה דרך מעבר רפיח שנמצא תחת שליטת מצרים, אם כי דרך זו אינה עונה על צרכיהם של סטודנטים הנדרשים להגיע לראיון ויזה בקונסוליה האמריקאית בירושלים.

למידע נוסף:
עשר שנים לסגר
מדיניות הבידול
גרף: יציאת אנשים מעזה דרך מעבר ארז