קרנות התומכות בגישה

גישה מודה לגופים הבאים על תמיכתם:

Action Against Hunger

Bread for the World

Broederlijk Delen

Danish Representative Office

DROSOS FOUNDATION

Foundation for Middle East Peace

Irish Aid

Leonard Hill Charitable Trust

New Israel Fund

NGO Development Center

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Open Society Foundations

Oxfam SDC-Danida

Rockefeller Brothers Fund

Salesforce.com Foundation (in kind donation)

Swiss Federal Department of Foreign Affairs

The Embassy of Finland in Tel Aviv

United Nations Development Programme

גישה מודה גם למוקד להגנת הפרט בירושלים על ההכוונה והייעוץ.

דוחות כספיים

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007