משפט: תשובת משרד הבטחון לעתירת חופש מידע של עמותת גישה בנוגע לריסוסים המתבצעים באזור הגדר עם רצועת עזה, ופוגעים בגידולים חקלאיים בתוך הרצועה
תשובת משרד הביטחון מיום 12.2.2017 לפניית גישה, בהמשך לעתירת חופש מידע עת”מ (ת”א) 36043-07-16 “גישה” נ’ הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הביטחון ואח’
משפט: ארגון “גישה” הגיש עתירה מינהלית במסגרתה ביקש לחייב את הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הביטחון להשיב לבקשה לקבלת מידע בעניין מדיניות הריסוס בעוטף עזה וברצועת עזה, עת”מ (ת”א) 36043-07-16 “גישה” נ’ הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הביטחון ואח’
העתירה הוגשה ביום 19.7.2016
עדכונים: מטוסים של הצבא ריססו בצפון-מזרח עזה וגרמו נזק ליבולים
9 בינואר, 2018. בשעה שעורכות הדין של גישה טענו בפני בית המשפט המחוזי בעתירה שביקשה להורות למדינה לענות לבקשת חופש מידע בדבר מדיניות הריסוס הנהוגה באזור הגדר שמתוחה בין עזה לישראל, המריאו מטוסים בשליחות הצבא וריססו בצפון-מזרח הרצועה.