השפעות כלכליות של הסגר

השפעות כלכליות של הסגר

2017

Gaza up close Gaza up close
Latest update: June, 2017. New web project by Gisha provides accurate, up-to-date information regarding the closure on Gaza, what has led to its’ implementation, how it impacts people in Gaza and what’s needed to improve the situation. Read More »

2009

2007

More in קבוצות אייטמים