הבוקר הופיעה נעה גלילי, רכזת קידום מדיניות וסנגור בארגון “גישה”, בפני הוועדה המיוחדת בכנסת לדיון בהצעות לתיקון חוק יסוד: הממשלה. בדבריה התריעה גלילי בדבר הסכנות הגלומות בהצעת החוק, שנועדה להעביר סמכויות של המנהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) לשר של מפלגת הציונות הדתית, שיישב במשרד הביטחון.  

“התיקון שלשמו התכנסה הוועדה הוא תיקון פרסונלי המעלה חשש כבד להעמקה משמעותית של הפגיעה בזכויות פלסטינים, ביניהם שני מיליון תושבי עזה, שמחציתם ילדים”, אמרה גלילי בפני הוועדה. “אני כאן כדי להזכיר, שמתוקף שליטתה הנרחבת בעזה, החוק והדין מטילים על ישראל אחריות לתקינות חייהם של פלסטינים”. 

מתפ”ש והמנהל האזרחי אמונים, לכאורה, על ניהול “המדיניות האזרחית” של ישראל בגדה המערבית וברצועת עזה. בפועל, רשויות האלה מנהלות ומיישמות את מדיניות הכיבוש, בתוכה הסגר החונק שישראל מטילה על עזה, ומשטר ההיתרים האימתני והדרקוני שדרכו ישראל מכתיבה את האפשרויות הצרות לתנועת פלסטינים, ובעיקר נועד למנוע את תנועתם כליל.  

נדגיש שגם כיום, כשרשויות אלה כפופות לשר הביטחון, הן מתנערות בעקביות מאחריות לחייהם של פלסטינים ופלסטיניות החיים תחת שליטה ישראלית וכיבוש ישראלי, פוגעות במכוון בזכויותיהם, ומונעות מהם כל אפשרות לחיים תקינים – ברמה המשפחתית, החברתית, הכלכלית והלאומית.  

ההצעה לתיקון החוק תאפשר, בין היתר, להעביר סמכויות של המנהל האזרחי ומתפ”ש משר הביטחון לשר לענייני “התיישבות” מטעם הציונות הדתית. החלטה כזו משליכה ישירות על חייהם של מיליוני בני אדם שחיים ברצועת עזה ובגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים, כמו גם בישראל.  

כוונותיו המוצהרות של סמוטריץ’ בנוגע להתנחלויות בגדה המערבית, מעוררות חשש כבד באשר לנזקים החמורים שייגרמו תחת שליטתו במנהל האזרחי בהקשר לגישת פלסטינים לאדמותיהם, יכולתם לבנות ולקבל גישה למשאבים טבעיים. בצד זאת, עולה חשש כבד לא פחות באשר לסמכויותיו על התנהלות מתפ”ש בנוגע לתנועת אנשים וסחורות בין עזה, ישראל והגדה המערבית.  

שליטתה של ישראל על התנועה בין השטחים הפלסטינים וישראל מקנה לה השפעה עצומה על חייהם של פלסטינים, אשר נושאת בצדה אחריות חוקית ומוסרית כלפיהם. ישראל מסרבת בשיטתיות להכיר באחריות זו ולעמוד בחובותיה כלפיהם. העברת השליטה על סמכויות מתפ”ש לציונות הדתית עלולה לפגוע עוד יותר בהגנה, המעטה מאוד ממילא, שיש לפלסטינים כיום מול משטר הכיבוש ולהעמיק עוד את הפגיעה הבלתי-חוקית בהם. 

ישראל מיישמת כבר שנים את “מדיניות הבידול” במטרה למנוע תנועה בין חלקי הטריטוריה הפלסטינית ולחתור תחת מוסדות פלסטיניים. המדיניות הזאת קורעת משפחות פלסטיניות ומונעת מהם מלהיפגש, ומשליכה גם על אינספור היבטים נוספים של חיי היום יום תחת כיבוש.  

משטר ההיתרים הוא אחד מזרועות השליטה הצבאית על מיליוני פלסטינים, והעברתו לידיים של אדם ומפלגה שפועלים ללא לאות למיסוד העליונות היהודית היא מסוכנת ופסולה.