על פי דו”ח רבעוני של הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, ברבעון האחרון לשנת 2020 עמד אחוז האבטלה ברצועת עזה על 43.1%. נתון זה מצביע על ירידה של 5.5% בשיעור האבטלה לעומת הרבעון הקודם, אך אינו מעיד על שיפור במצב התעסוקה. על מנת להבין זאת יש להתייחס להקשר הרחב של הצטמצמות עקבית של שוק העבודה ברצועה.

שיעור השתתפות בשוק עבודה הינו אחוז האנשים בגילאי עבודה, מתוך כלל האוכלוסייה, הנספרים כמועסקים או כמי שחיפשו אקטיבית עבודה בשלושת השבועות שקדמו למדגם הלמ”ס. במהלך השנים האחרונות, יותר ויותר אנשים ברצועה אינם נספרים כמי שמשתתפים בשוק העבודה, ולכן יורד גם אחוז המובטלים היחסי מביניהם. במילים אחרות, מספר המובטלים אמנם ירד מאז הרבעון השלישי לשנה, אך גם מספר האנשים שמשתתפים בשוק העבודה בעזה ירד ב-9% בתקופה זו. במהלך שנה אחת, צנח מספר המועסקים בעזה מכ-280 אלף מועסקים ברבעון האחרון של 2019, לכ-222 אלף מועסקים בסוף 2020 (ירידה של 21% במספר המועסקים).

סיבה נוספת לירידה באחוז האבטלה ברבעון האחרון היא העסקה עונתית, הנהוגה בסקטורים מסוימים. ברבע האחרון של השנה עולה הדרישה לתעסוקה בענפי החקלאות והדיג, ואכן ברבעון הרביעי של 2020 נרשמה עלייה של 93% בהעסקה בענפים אלה בהשוואה לרבעון שקדם לו. למרות העלייה הגדולה, מספר המועסקים בענפים אלה ברצועה נכון לסוף 2020 עדיין קטן ב-10% ממספר המועסקים בחקלאות ובדיג ברבעון המקביל של 2019.

39.2% מכלל המועסקים בעזה עובדים בסקטור הציבורי, ומועסקים על ידי הרשות הפלסטינית או הממשלה המקומית ברצועה. רבים מהם עובדים במשרות חלקיות, ומרוויחים כ-96 שקל בממוצע ליום עבודה. יתר המועסקים ברצועה, עובדי הסקטור הפרטי, מרוויחים כ-36.6 שקל בלבד בממוצע ליום. 79% מהעובדים בסקטור הפרטי בעזה מרוויחים פחות מ-1,450 שקל בחודש, שהוא שכר המינימום ברצועה. השכר הממוצע של כלל המועסקים בשכר בעזה עמד ברבעון הרביעי על 682 שקל בחודש, לעומת משכורת ממוצעת של 1,062 שקל בחודש בגדה המערבית.

גם באחוז האבטלה בקרב נשים בעזה נרשמה ירידה ברבעון הרביעי של 2020, מ-65% אבטלה ברבעון השלישי ל-60.4% נכון לרבעון האחרון של 2020, נתון ששומר עדיין על פער ניכר מאחוז האבטלה בקרב נשים בגדה המערבית (27.4%). בהתאם למגמה הכללית, מספר הנשים המועסקות בעזה פחת בפועל במהלך תקופה זו, וכך גם היקף השתתפותן בכוח העבודה. עד סוף שנת 2019, 18.7% מהנשים בעזה השתתפו בשוק העבודה, ועד סוף 2020 ירד שיעור השתתפותן ל-12.4% בלבד. האבטלה בקרב צעירים (עד גיל 30) ברצועה עמדה בסוף 2020 על 65.5%, ירידה של 3.6% מאז הרבעון הקודם, ועליה של 4.2% באבטלה בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה.

סגר הקורונה” שאוכפת ישראל במעבר ארז כבר שנה, בנוסף להגבלות שהיא מטילה כבר שנים על תנועת סחורות ואנשים, מונע גם את התנועה המעטה של סוחרים, אנשי עסקים ופועלים שנרשמה במעבר לפני כן. הסגר הכפול במעבר ארז והצעדים שננקטו על ידי הרשויות בעזה כדי לבלום את התפשטות המגפה מוסיפים להכביד על הכלכלה ברצועה ולפגוע באיכות החיים של שני מליון תושביה.