על פי דו”ח האבטלה הרבעוני של הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האבטלה בעזה ברבעון השלישי לשנת 2022 עמד על 46.6%, עלייה של 2.5 נקודות אחוז לעומת הרבעון הקודם (אז עמדה האבטלה על 44.1%). בגדה המערבית נרשמה ברבעון זה אבטלה של 12.6%.

ברבעון השלישי לשנה נרשמה עלייה בשיעור ההשתתפות בכח העבודה ברצועה, כלומר אחוז האנשים בגילאי עבודה, מתוך כלל האוכלוסייה, הנספרים כמועסקים או כמי שחיפשו עבודה באופן אקטיבי בשלושת השבועות שקדמו למדגם הלמ”ס. שיעור ההשתתפות עמד ברבעון השלישי לשנה על 42.1%, עלייה של 7% מהרבעון הקודם.

נכון לרבעון השלישי של 2022, 31.5% מהמועסקים בעזה עובדים בסקטור הציבורי, עבור הרשות הפלסטינית או הרשויות המקומיות ברצועה ומרוויחים בממוצע 95.1 שקלים ביום. בסקטור הפרטי, עובד בעזה מרוויח בממוצע 32.6 ש”ח ליום. השכר החודשי הממוצע של כלל המועסקים בשכר בעזה עמד ברבעון זה על 705 ש”ח, לעומת 1,461 ש”ח בגדה המערבית. השכר היומי הממוצע של עובד ברצועה עמד ברבעון השלישי לשנת 2022 על 30.8 ש”ח בלבד, לעומת ממוצע שכר יומי של 115.4 ש”ח בגדה.

למרות שחלה עלייה במספר העובדים בעזה לעומת הרבעון השני של השנה, בתחום החקלאות והדיג חלה ירידה של 6% במספר המועסקים לעומת הרבעון הקודם. בקרב צעירים בעזה (גילאי 15-29) שיעור האבטלה עמד ברבעון זה על 62.3%, לעומת 59.1% ברבעון הקודם, ו-70.4% ברבעון השלישי של 2021.

שיעור האבטלה בקרב נשים בעזה עדיין גבוה בהרבה מהאבטלה בקרב גברים, ועמד ברבעון השלישי לשנה על 72.2% לעומת 65.1% ברבעון הקודם, ו-68.6% ברבעון המקביל ב-2021. מספר הנשים המועסקות בעזה ירד ב-12% ברבעון זה לעומת הרבעון הקודם. בגדה המערבית אחוז הנשים המובטלות הגיע ברבעון השלישי ל-24.7%.

ההגבלות שמשיטה ישראל על תנועת אנשים וסחורות אל עזה וממנה הן רכיב מרכזי ביצירת המצב הכלכלי העגום ברצועה, ובשימורו. על האופן שבו המצוקה הכלכלית, בין יתר השפעות הסגר הישראלי, משפיעה על בריאות הנפש של תושבי ותושבות עזה תוכלו לקרוא כאן.