מעבר ארז. צילום: גישה
מעבר ארז. צילום: גישה

27 בפברואר, 2020. הבוקר, לאחר שלושה ימים שבהם ישראל אסרה על יציאת אנשים מרצועת עזה, למעט חולים ומלוויהם, אזרחים ישראלים וזרים, ויומיים שבהם ישראל הגבילה תנועת סחורות אל הרצועה וממנה למעט דלק, תרופות וציוד הומניטרי, המעברים חזרו לפעול במתכונת רגילה. מעבר ארז לאנשים שבצפון הרצועה ומעבר כרם שלום לסחורות שבדרומה שוב פועלים בשני הכיוונים, על פי המגבלות שמכתיבה ישראל בשגרה.

לפי משרד החקלאות בעזה, סגירת מעבר כרם שלום מנעה שיווק של כ-44 משאיות נושאות תוצרת חקלאית מעזה ששווין נאמד בכ- 500 אלף דולר. סוחרים בעזה מספרים כי ההפסד הכלכלי שנוצר מסגירת המעברים מורגש כבר היום, וכי הסגירה החוזרת ונשנית של המעברים מהווה חסם משמעותי בפני התפתחות כלכלית ופוגעת בקשרים עם סוחרים בגדה, בישראל ובחו”ל.

אחרי יומיים שבהן נאסרה גישה לים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם אתמול כי החל מהבוקר יתאפשר לדייגים לצאת לדוג במרחקים של עד 15 מ”י.

**

26 בפברואר, 2020. זהו היום השלישי בו ישראל אוסרת על יציאה של אנשים מרצועת עזה דרך מעבר ארז, פרט לחולים ומלוויהם, פלסטינים אזרחי ישראל ואזרחים זרים. מעבר כרם שלום סגור גם הוא פרט לכניסת דלק, תרופות וסיוע הומניטרי לרצועה.

ישראל הודיעה על סגירת מרחב הדיג בשטח הימי של הרצועה אתמול בבוקר (25.2) “ועד להודעה חדשה”. גם היום היציאה למרחב הדיג אסורה.

ישראל סגרה אתמול את מעבר כרם שלום למעבר סחורות פרט לכניסת דלקים, תרופות וסיוע הומניטרי לרצועה. שלשום המעבר פעל כרגיל. הפעם האחרונה שישראל סגרה את המעברים ארז וכרם שלום היתה ב-12 בנובמבר 2019. ב-13-14 בנובמבר 2019 כרם שלום היה סגור לחלוטין למעט כניסת דלק לרצועה.

גישה שיגר אתמול מכתב לשר הביטחון, למתפ”ש וליועץ המשפטי לממשלה, ובו דרישה לבטל את ההחלטות על סגירת המעברים ועל מניעת היציאה לים.

נזכיר כי ירי לעבר ריכוזי אוכלוסייה אזרחית מנוגד לחוק הבינלאומי, וכמוהו גם ענישה קולקטיבית. על ישראל חלה חובה לאפשר את אספקת הצרכים החיוניים של תושבי הרצועה ולהגן על יכולתם לנוע. על ישראל לפתוח מיד את המעברים ארז וכרם שלום ולהסיר את המגבלות על גישה למרחב הדיג ברצועה.

**

25 בפברואר, 2020. מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) כמיל אבו רוקון הודיע אתמול בערב (24.2) על סגירת המעברים “עד להודעה חדשה”. הוא מִסגר את ההחלטה כתגובה לירי רקטות מרצועת עזה לשטח ישראל. הבוקר לא היתה במעבר ארז תנועה, מלבד יציאה של חולים ומלוויהם, של אזרחים זרים, ושל אזרחי ישראל; התאפשרה תנועה אל תוך הרצועה. במעבר כרם שלום נכנסו רק דלקים, תרופות וסיוע הומניטרי, ומלבדם לא היתה תנועה בשני הכיוונים. ישראל אסרה כליל על היציאה לים.

הפעם האחרונה שבה מעבר כרם שלום נסגר היתה ב-12 בנובמבר 2019. זאת הפעם הראשונה השנה שבה מרחב הדיג נסגר לגמרי. מוקדם יותר החודש צומצם פעמיים כצעד של ענישה.

נזכיר כי על ישראל חלה חובה לאפשר את המשך אספקת הצרכים החיוניים של תושבי הרצועה, להגן על יכולתם לנוע, ובנסיבות של לחימה, לכל הפחות לצרכים הומניטריים. אין הצדקה לסגירת מעברים אלא בשל סכנה ביטחונית קונקרטית בהם. ירי לעבר ריכוזי אוכלוסייה אזרחית הוא פשע מלחמה ומנוגד לחוק הבינלאומי, וכך גם ענישה קולקטיבית אינה חוקית או מוסרית. גישה קורא להוציא את התושבים ממעגל האש, לכבד את זכויותיהם ולחדול מענישה קולקטיבית.

גישה שיגר היום מכתב שממוען לשר הביטחון, למתפ”ש וליועץ המשפטי לממשלה, ובו דרישה לבטל את ההחלטות על סגירת המעברים ועל מניעת היציאה לים.

**

24 בפברואר, 2020. לאחר שהיה סגור משעות הבוקר, מעבר ארז נפתח בצהריים ליציאה מעזה רק של חולים ומלוויהם. פלסטינים המחזיקים בהיתרים תקפים שהגיעו הבוקר, הושבו על עקבותיהם על ידי ישראל. לא יצאה הודעה רשמית על סגירת המעבר. התאפשרה כניסה של אנשים מישראל. הפעם האחרונה שבה המעבר נסגר בנסיבות “ביטחוניות” היתה ב-12 בנובמבר 2019, לאחר שישראל התנקשה בבהאא אבו אל-עטא. מעבר כרם שלום לסחורות פועל כרגיל.

במהלך כל ינואר פעל מעבר ארז 26 ימים, בהם נרשמו בו 25,617 יציאות של פלסטינים, עלייה של 15 אחוז יחסית לדצמבר 2019. יותר מ-21 אלף מהיציאות בינואר היו של המחזיקים בהיתרי סוחר, שרובם פועלים היוצאים לעבוד בישראל. כ-3,000 יציאות היו של חולים ומלוויהם, ורק כ-1,500 יציאות נמנו על קטגוריות אחרות.

ירי לעבר ריכוזי אוכלוסייה אזרחית הוא פשע מלחמה ומנוגד לחוק הבינלאומי, אך על ישראל חלה חובה להגן על יכולתם של התושבים לנוע, לכל הפחות לצרכים הומניטריים. אין הצדקה לסגירת מעבר אלא בשל סכנה ביטחונית קונקרטית.