23.6.2021

ממידע שנמסר לגישה, תותר היום כניסת דואר לעזה, אך ישראל עדיין מטילה איסור על יציאת דברי דואר מהרצועה.

22.6.2021

על פי דיווחים בתקשורת, מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) הודיע ביום ראשון בערב שהוחלט לאפשר ייצוא מצומצם של תוצרת חקלאית מרצועה עזה דרך מעבר כרם שלום לשיווק בגדה המערבית ובחו”ל. כמו כן דווח כי ישראל ממשיכה לאסור כל הוצאה של סחורה חקלאית מעזה למכירה בישראל, ועל פי חלק מהדיווחים, הוחלט לאפשר גם מעבר של דואר המיועד לרצועת עזה דרך מעבר ארז.

אנשי קשר של “גישה” ברצועה מסרו שאכן תתאפשר יציאה חלקית ומוגבלת של סחורות מהרצועה, ובכפוף להגבלות מתמשכות שאוכפת ישראל אשר פוגעות פגיעה חמורה בכלכלת הרצועה ובזכויות היסוד של תושביה. הותרה הוצאה נקודתית של כ-12 משאיות של מוצרי טקסטיל מעזה שהוזמנו על ידי חברות ישראליות והעברתם התעכבה בשל ההגבלות שמטילה ישראל בכרם שלום. לוועדה האזרחית הפלסטינית בעזה נמסר מהרשויות בישראל שתתאפשר במשך יומיים הוצאה של סחורה חקלאית לגדה המערבית בלבד. בשל ההודעה המאוחרת על כך, לא תואמה יציאת סחורות כבר ביום שני, והדבר יתאפשר רק החל מהיום.

על פי מקורות שונים, ישראל החליטה לאפשר כניסה חד-פעמית של דברי דואר שכניסתם לעזה נמנעה בשל ההגבלות הקשות שמשיתה ישראל. נראה שהאיסור שהטילה על מעבר דואר לעזה וממנה עודנו בתוקף. בשתי פניות שהוציא ארגון “גישה” בשבועות האחרונים לשר הביטחון, למתפ”ש, ולקצין מטה תקשורת ודואר, דרשנו כי יבטלו את המניעה על מעבר הדואר, הגורמת לפגיעה קשה בזכויות הבסיסיות של התושבים לקניין ולכבוד, ומעצימה את הפגיעה בזכותם לחופש תנועה. כפי שדווח בהרחבה ב”הארץ”, האיסור על העברת דברי דואר משליך גם על מעבר של דרכונים פלסטיניים אל ומנציגויות זרות שאינן מיוצגות ברצועה, כמו גם אל וממשרדים ממשלתיים פלסטינים ברמאללה. תושבים רבים נאלצו כתוצאה מכך לבטל נסיעות דחופות לחו”ל דרך מעבר רפיח, לצורך טיפול רפואי, איחוד משפחות, לימודים ועבודה.

על פי הועדה האזרחית הפלסטינית בעזה, מתקיים בימים אלה רישום של תושבי הרצועה אשר תקועים בירדן ובמדינות אחרות בלא אפשרות לחזור לרצועה דרך מעבר ארז. הרשימה מכילה, נכון להיום, יותר מ-200 שמות. טרם ידוע מתי תאפשר ישראל את חזרתם לביתם שברצועה.

ישראל סגרה את המעברים ארז וכרם שלום לתנועת אנשים וסחורות מעזה ואליה ב-11 במאי, עם תחילת ההסלמה האחרונה. גם מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש ב-21 במאי, ישראל ממשיכה לאסור כניסת דלקים לתחנת הכוח בעזה, כמו גם כניסת חומרי בניין ויציאת סחורות לשיווק מחוץ לרצועה. בנוסף, היציאה ל-“מרחב הדיג” שאוכפת ישראל בשטח הימי של עזה מוגבלת עדיין למרחק מקסימלי של 6 מייל ימי, צמצום משמעותי של מרחב הדיג בהשוואה להגבלה שהייתה בתוקף עד להסלמה (15 מייל ימי).

עד ה-11 במאי, ישראל אפשרה הוצאה מוגבלת של סחורות מעזה דרך מעבר כרם שלום למכירה בישראל ובגדה המערבית: בישראל הותרו לשיווק עגבניות וחצילים מעזה, בכפוף למכסות שקובעת ישראל, כמו גם שיווק של מוצרי טקסטיל, ריהוט, ופסולת מתכת מהרצועה. בגדה המערבית ניתן לשווק בנוסף לאלה גם דגה וסחורות חקלאיות נוספות, כגון פלפלים, קישואים ותותי שדה. האיסור על הוצאת סחורות מהרצועה, שישראל ממשיכה לאכוף גם חודש אחרי שהושגה הפסקת האש, פוגע פגיעה חמורה בענף החקלאות ברצועה, ובכלכלתה. משרד החקלאות בעזה דיווח ביום ראשון שהאיסור על הוצאת סחורות מכרם שלום כבר הביא להפסדים של 16 מיליון דולר לחקלאים וסוחרים.

ההגבלות המתמשכות שמטילה ישראל במעברים ארז וכרם שלום מהוות ענישה קולקטיבית אסורה של פלסטינים החיים תחת כיבוש ברצועת עזה. על אף ההחלטה של ישראל להתיר מעבר מוגבל של דואר ויציאה מצומצמת של סחורות מעזה, ניכר כי היא ממשיכה לעשות שימוש פסול בשליטתה על המעברים. עליה לפתוח את המעברים מיד, להסיר את ההגבלות על גישה לים, ולאפשר כניסה ויציאה של כל מה שנחוץ לתושבים לקיום חיים תקינים ולשיקום ההרס ברצועה.