המידע מתאר את מדיניות סגירת המעברים הננקטת בידי ישראל, וכיצד היא מביאה להרס המגזר העסקי בעזה ולשלילת זכותם של תושביה להתקיים בכבוד. בדף מובאים עדויות של סוחרים ונתונים מספריים שממחישים את התופעה, ומוצג ניתוח משפטי של ההגבלות.

לקריאת הדו”ח לחצו כאן.