יציאת פלסטינים מעזה לישראל, לגדה ולחו”ל דרך מעבר ארז

כללי

אחרים

סוחרים

חולים ומלוויהם

אחרים
סוחרים
חולים ומלוויהם
גרף זה מתייחס לנתונים מינואר 2010 ואילך; מקור: הוועדה האזרחית הפלסטינית בעזה

כניסת סחורות לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום

כללי

משאיות נכנסות

משאיות נכנסות
הגרף מתייחס למספר המשאיות שנכנסו לרצועה דרך כל המעברים שבשליטת ישראל, והוא מבוסס על נתוני UNSCO, OCHA-OPT, Paltrade; הנתונים עבור גרף זה מתייחסים לתקופה שהחלה מאוקטובר 2009. נתונים אלו אינם כוללים משאיות הנושאות גז ודלק שנכנסו לרצועה.

יציאת סחורות מעזה לישראל, לגדה המערבית ולחו”ל דרך מעבר כרם שלום

כללי

משאיות יוצאות מעזה לחו"ל

משאיות יוצאות מעזה לגדה המערבית

משאיות יוצאות מעזה לישראל

משאיות יוצאות מעזה לחו"ל
משאיות יוצאות מעזה לגדה המערבית
משאיות יוצאות מעזה לישראל
גרף זה מתייחס לנתונים מדצמבר 2010 ואילך

תפריט נגישות