רק 4.2 אחוזים מתושבי הרצועה מועסקים בענף הבנייה. צילום: אימאן מוחמד
רק 4.2 אחוזים מתושבי הרצועה מועסקים בענף הבנייה. צילום: אימאן מוחמד

מנתוני הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי האבטלה ברצועת עזה ברבעון השני של 2015 ירדה רק בעשירית האחוז ביחס לרבעון הקודם, ועומדת על 41.5 אחוזים, 192,400 איש. אחוז האבטלה בקרב נשים עומד על 59.5, לעומת 36.3 אחוזים בקרב גברים. האבטלה בגדה, לעומת זאת, עומדת על 15.4 אחוזים.

אחוז האבטלה הגבוה בולט במיוחד על רקע אחוזי ההשתתפות הנמוכים בכוח העבודה ברצועה, 44.9 אחוזים ברבעון השני של 2015 – כ-463,700 איש בלבד. 20.4 אחוזים מהנשים משתתפות בכוח העבודה (כ-104,000 איש), לעומת 68.8 אחוזים מהגברים (359,700). כוח העבודה מתייחס לבני 15 ומעלה שכשירים לעבוד ומחפשים עבודה.

האבטלה בקרב צעירים בעזה, בגילאי 15-29, עומדת על 58 אחוזים, עליה קלה ביחס לרבעון הקודם (57.8 אחוזים). בה בעת, שיעור הנשים המובטלות בקרב הצעירים עומד על כ-78 אחוזים, עליה של כ-8 אחוזים ביחס לרבעון הקודם.

כמו כן, למרות שהמנגנון הבינלאומי לתיאום כניסת חומרי בניין לעזה פעיל כבר שנה, רק 4.2 אחוזים מתושבי הרצועה מועסקים בענף הבנייה (המהווים במספרים כ-11,395 עובדים בלבד מסך כל המועסקים ברצועה), לעומת 6.9% ברבעון הראשון של 2013, (שהיוו אז במספרים כ-32,064 עובדים מסך כל המועסקים ברצועה) אז היה ענף הבנייה ברצועה בשיאו, לפני סגירת המנהרות בין עזה למצרים ולפני הקשחת המגבלות הישראליות על כניסת חומרי בניין לרצועה.