נגר ברצועת עזה. צילום: אסמאא ח'אלידי
נגר ברצועת עזה. צילום: אסמאא ח’אלידי

3 בספטמבר, 2019. ברבעון השני לשנת 2019 נרשמה עלייה של 0.4 אחוז בשיעור האבטלה ברצועת עזה לעומת הרבעון הקודם, והוא עומד כעת על 46.7 אחוז. מהרבעון הראשון של 2019 חל שינוי בשיטת החישוב של נתוני האבטלה והתעסוקה שמבצעת הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה, בהתאם להמלצות של הכנס הבינלאומי לסקרי עבודה ובשיתוף פעולה עם ארגון העבודה הבינלאומי. יישום המלצות אלה הביא לגריעתם מהחישוב של מי שהתייאשו מלחפש עבודה כתוצאה ממחסור באפשרויות ברצועה, והראה ירידה כביכול בשיעורי האבטלה בעזה.

ברבעון המקביל בשנה הקודמת עמד שיעור האבטלה על 53.7%; לפי שיטת החישוב העדכנית – 43.1 אחוז. כך שבפועל התרחשה עלייה של כשלושה אחוזים וחצי באבטלה ברצועה בין הרבעון השני של 2019 לרבעון המקביל בשנה שעברה.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ברצועת עזה בקרב בני 15 ומעלה עמד ברבעון השני של השנה על 40.5 אחוז, שהם עלייה של 1,400 משתתפים.

מספר הנשים המועסקות בעזה ירד מ-42,200 ברבעון הראשון ל-36,200 ברבעון השני של 2019, ירידה של 14 אחוז. אחוז הנשים המשתתפות בכוח העבודה עמד ברבעון השני של 2019 על 19.8 אחוז. מדובר בירידה של כ-6 אחוז מ-2018, אז השתתפו 25.5 אחוז מהנשים ברצועה בכוח העבודה.

הפער באבטלה בין עזה לגדה המערבית נותר משמעותי, ואף התרחב: 46.7 אחוז בעזה לעומת 15 אחוז בגדה המערבית, עלייה של 1.4 אחוז בפער, בהשוואה לרבעון הראשון של השנה.

בענף החקלאות והדייג חלה ירידה של 17 אחוז בשיעור המועסקים, יחסית לרבעון הקודם. באנשים, המדובר בירידה מ-10,810 עובדים ברבעון הראשון של השנה, ל-9,007 ברבעון השני. כ-37 אחוז מהמועסקים בעזה ברבעון השני עובדים במגזר הציבורי, כלומר עבור הרשות הפלסטינית או הממשלה ברצועה. כבר תקופה ארוכה שעובדים אלה משתכרים חלקית בלבד. שכר יומי ממוצע במגזר הציבורי עומד על 94.5 שקל. במגזר הפרטי, הממוצע היומי הוא 34 שקל.