25 במרץ, 2019. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע הבוקר על סגירת התנועה במעברים שבין ישראל לרצועת עזה, ונאסרת גם יציאת הדייגים אל הים. משאיות סחורה שהגיעו למעבר כרם שלום הוחזרו לאחור ובמעבר ארז מתאפשרת רק יציאה של מקרים הומניטריים. צעדים אלה גורמים נזקים כבדים לאוכלוסיה האזרחית של רצועת עזה.

ירי רקטות לעבר ריכוזי אוכלוסייה אזרחית מנוגד לחוק הבינלאומי, אך לא יכול להוות הצדקה לענישה של כלל תושבי הרצועה. גם בשגרה סובלים התושבים ממגבלות התנועה החריפות שמטילה ישראל, ותלויים במעברים שבשליטת ישראל, בין היתר, לצרכי בריאות, אספקה של מוצרי יסוד וסיוע הומניטרי, מסחר, לימודים ופרנסה. סגירת המעברים “עד להודעה חדשה”, וצמצום מרחב הדיג, מהווים ענישה קולקטיבית ומנוגדים לחוק הבינלאומי.