Church of Nativity. Photo by Chris Yunker
כנסיית המולד. צילום: כריס יונקר

12 בדצמבר, 2019. פחות משבועיים לפני חג המולד פרסם מתפ”ש (עמוד 23) כי ינפיק רק עד 100 היתרי תנועה לנוצרים תושבי רצועת עזה בני 45 ומעלה, שיבקשו לצאת את הרצועה בתקופת החג, ובלבד שיעדם בחו”ל. מדובר בפגיעה קיצונית בחופש התנועה ובחופש הפולחן, שכן מדי שנה הורשו מאות נוצרים תושבי עזה לפקוד את המקומות הקדושים לנצרות בגדה המערבית ובירושלים, ולחגוג בקרב בני משפחה החיים שם.

בחג הפסחא השנה, רק בעקבות לחץ ציבורי ודיווחים בתקשורת המקומית והבינלאומית, שינתה ישראל החלטה ראשונית למנוע תנועה של נוצרים מעזה לגדה ולירושלים לרגל החג, והוסיפה באיחור מכסה של 300 היתרי יציאה לגדה ולירושלים. ישראל ממשיכה למסגר את היתרי היציאה בתקופת החגים לא כזכות אלא כ”מחווה של רצון טוב”. ההפחתה המתמדת בהיקף המכסות והזלזול המתמשך בצרכי האוכלוסיה מסמנים מגמה של הגבלה נוספת באפשרות לנוע בין חלקי הטריטוריה הפלסטינית.

מדי שנה לפני חג המולד ובפסחא מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) מכריז על מכסה משתנה ושרירותית של “היתרי חג”, שאמורים לאפשר לתושבים לבקר במקומות הקדושים להם ולחגוג בקרב בני משפחה החיים בגדה המערבית. קרה כבר שמתפ”ש פרסם את ההקצאה לאחר שהחג חלף, ושבמעמד חלוקת ההיתרים פוצלו משפחות – חלק קיבלו היתר ואחרים סורבו.

מגבלת הגיל שמה ללעג את רוח החג, שמצוין בחוג המשפחה. הפגיעה הקיצונית הזאת בחופש התנועה, חופש הפולחן ובזכות לחיי משפחה ממשיכה מהלך גדול יותר, של “מדיניות הבידול”, שמפעילה ישראל במטרה לנתק את החיבור בין עזה לגדה המערבית, שני חלקי הטריטוריה הפלסטינית, מהלך שמשרת שאיפות דמוגרפיות של ממשלת ישראל ומקל על הכשרת השאיפה הגלויה לסיפוח הגדה המערבית.