בנק בעזה, 2016 צילום: גישה
בנק בעזה, 2016 צילום: גישה

1 באוגוסט, 2019. שיעור האבטלה ברצועה ברבעון הראשון של השנה הוא 46.3 אחוז לעומת 52.1 אחוז בשנת 2018, אך מדובר בירידה “מלאכותית” הנובעת משינויים בשיטת חישוב הנתונים בהם נקטה הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה, וזאת בהתאם להמלצות של הכנס הבינלאומי ה 19 לסקרי עבודה ובשיתוף פעולה עם ארגון העבודה הבינלאומי. יישום המלצות אלה הביא לגריעתם מהחישוב של אלה שהתייאשו מלחפש עבודה כתוצאה ממחסור באפשרויות ברצועה. בפועל, ירד מספר המועסקים ברבעון הראשון של 2019 ב-13,400 איש לעומת מספרם ברבעון הרביעי של שנת 2018.

סיכום נתוני האבטלה כולל מעתה קטגוריה חדשה, “כוח העבודה הפוטנציאלי”, המתייחסת לאנשים שיכולים ורוצים לעבוד, אך התייאשו ולא חיפשו עבודה בארבעת השבועות שקדמו למדגם. אם מחשבים את מספר הנכללים בקטגוריה זו ביחד עם מספר המובטלים, מתקבל שיעור אבטלה של 56.6 אחוז ברבעון הראשון של 2019.

שיעור המשתתפים בכוח העבודה בעזה ברבעון הראשון של 2019, לפי שיטת החישוב החדשה, עמד על 40.4 אחוז (468,100 איש) לעומת 46.7 אחוז ברבעון האחרון של 2018 (534,600 איש). מדובר על 66,500 איש מעל גיל 15 שאינם נכללים יותר במעגל העבודה: 37,400 נשים ו-29,100 גברים.

לפי שיטת החישוב החדשה, האבטלה בקרב צעירים בעזה בגילאי 15-29 עמדה ברבעון הראשון של 2019 על 65.2 אחוז, לעומת 67.4 אחוז ברבעון הרביעי של 2018 ו- 64.8 אחוז ברבעון המקביל של השנה שעברה.

הפער בתעסוקה בין עזה לגדה המערבית גדול ומשמעותי; 46.3 אחוז בעזה  לעומת 16.4 בגדה המערבית. ממוצע השכר היומי בעזה הוא 63.2 שקלים, לעומת 113.7 בגדה.

יש חסך במקומות עבודה במגזר הפרטי, בתחומים הכרוכים בייצור ובשיווק כגון תעשייה, בניין וחקלאות. אלה תלויים באפשרות לשנע סחורה ולצאת מהרצועה לטובת פיתוח קשרי מסחר, ומגבלות התנועה שמשיתה ישראל חוסמים התפתחות.

מגזרי התעסוקה הגדולים ביותר ברצועה הם מגזר השירותים והמגזר הציבורי, שמעסיקים 56 אחוז מכלל העובדים, עליה מהשנה שעברה. מרבית המועסקים הם אמנם במגזרים אלו, בנציגות הרשות הפלסטינית בעזה ובממשלה המקומית, אך משתכרים משכורת חלקית בלבד; מאפריל 2017 הרשות הפלסטינית משלמת לעובדיה בעזה משכורות חלקיות בלבד, לאחר שקיצצה 30 עד 50 אחוז מהמשכורות המקוריות. ממשלת חמאס משלמת פחות ממחצית מהמשכורת של העובדים כבר חודשים ארוכים.

לפי הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה, המספרים הגבוהים של העובדים שהתייאשו מלחפש עבודה, בשילוב נתוני האבטלה, מצביעים על מצוקה גדולה בשוק העבודה בעזה. העובדה שרבים מוותרים כליל על חיפוש עבודה, משקפת את הייאוש שבו מצויים רבים מהתושבים.