מספר היציאות של פלסטינים ממעבר ארז צנח ב-2017 הסגר מתדהק וחונק את עזה ישראל מטילה מצור
מעבר ארז. צילום: גישה

20 ביולי, 2017. מספר היציאות של פלסטינים דרך מעבר ארז צנח במחצית הראשונה של השנה ב-55 אחוזים לעומת התקופה המקבילה ב-2016. רק 6,302 יציאות לחודש נרשמו בממוצע בששת החודשים הראשונים של 2017, בהשוואה לממוצע חודשי של למעלה מ-14 אלף יציאות באותה תקופה ב-2016 (ראו גרף למטה).

הממוצע החודשי למחצית הראשונה לשנת 2017 עד כה כמעט זהה לממוצע שנרשם ב-2014 (6,270 יציאות). לקראת סוף אותה שנה, אחרי סבב הלחימה הקטלני וההרסני, הושגו הבנות שהביאו להרחבה מסוימת של הקריטריונים ליציאה מהרצועה, או לפחות להקלות בפרשנות של מי זכאי להימנות על הקריטריונים, ובעקבות כך נצפתה עלייה במספרי היציאות דרך ארז. לאחר תקופה ארוכה שבה נרשם צמצום במספרי היציאות, בטוח לומר שההקלות המינוריות מ-2014, למעשה נמחקו.

לצמצום התנועה של חולים הנזקקים לטיפול שאין בנמצא ברצועה תרמה באחרונה גם הרשות הפלסטינית. מספר היציאות של חולים ומלוויהם עמד ביוני האחרון על 1,728, הנתון הנמוך מאז ספטמבר 2014 (פרט לאוקטובר 2016, אז המעבר פעל חלקית בגלל החגים). ביוני של השנה שעברה, למשל, נרשמו 2,923 יציאות של חולים ומלווים. לפי עדכונים של ארגוני זכויות אדם ברצועה, ניכרת נפילה במספרי ההפניות הרפואיות לטיפולים בגדה ובישראל שמנפיקה הרשות הפלסטינית לתושבי עזה, הפניות שהן תנאי מקדים להגשת בקשה להיתר יציאה. אך גם כאשר כמות ההפניות לרשויות בישראל קטנה, נותרים אחוזי ההיענות של ישראל, או בכלל מתן תשובה לבקשות, נמוכים ובלתי מספקים.

מבחינת חיי הכלכלה, להם תנועת אנשים היא תנאי יסוד, נרשם ממוצע של 2,499 יציאות סוחרים, נפילה של 64 אחוזים בהשוואה ליוני 2016. מספר היציאות הכולל שנרשמו במעבר ארז  עלה מעט בחודש שעבר לעומת השפל של החודשים שלפניו, בעיקר בזכות יציאת מתפללים למסגד אל-אקצא בירושלים, שהותרה זמנית בחודש הרמדאן, לראשונה השנה.

משמעות המספרים האלה אחת: הידוק הסגר, הפרה בוטה של הזכות לחופש תנועה תוך סיכון חיי חולים קשים; ובאופן רחב יותר – מניעת זכותם של תושבי עזה להתראות עם בני משפחה, להתפרנס, להשתלם מקצועית, ללמוד ולשגשג. הכבדת הסגר לא רק שמפרה את חובתה של ישראל ככוח כובש לקדם את התנאים לחיים תקינים ברצועה, היא גם סותרת הצהרות פומביות של כל דרגי השלטון בישראל על כך ששיקום הרצועה, כלכלתה ורווחת תושביה הוא אינטרס ישראלי מובהק.